Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Öfkelenmek

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Öfkelenmek

Kusur: Nefsin başka bir kusuru gazap/öfkedir.

Tedavisi: Nefsi Yüce Allah'ın yazmış olduğu kader ve kazaya razı olmaya sevk etmektir. Zira gazap şeytandan bir parçadır. Bir defasında bir adam Hz. Resulullah'a (s.a.v.) gelerek,

Bana bir tavsiyede bulunun dedi.

Allah'ın Rasulü: Gazaplanma (sinirlerine hakim ol) buyurdu.

Adam dileğini bir kaç kez tekrar etti.

Hz. Peygamber (s.a.v.) (her defasında ısrarla) gazaplanma buyurdu. Buhari; Edep 76; Tirmizi, Birr 73; Malik, Muvatta, Hüsnü'l-hulk 3

Çünkü gazap Allah için olmadığı zaman kulu helaka sürükler.

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)

Daha yeni Daha eski