Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Vakti Zayi Etmek

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Vakti Zayi Etmek

Kusur:
 Nefsin başka bir kusuru kişinin dünya işlerinden boş işlerle meşgul olarak vaktini zayi etmesi ve Rabbini unutup dünya ehli kimselerle dünya işlerine dalmasıdır.

Tedavisi: Kişinin şüphesiz kendisine verilen nimetlerin en kıymetlisinin vakit olduğunu bilmesidir. Vaktini en kıymetli işlerle meşgul etmelidir. En kıymetli işlerde şunlardır: Allah'ı zikretmek, ibadet ve taat etmeye devam etmektir. Ayrıca yaptığı bütün işlerde ihlası (sırf Allah için yapmayı) taleb etmektir. Nitekim Allah Rasulü şöyle buyurur:

Kişinin malayaniyi (kendisini ilgilendirmeyen faydasız boş söz ve işleri) terk etmesi müslümanlığının güzelliğindendir. Malik, Muvatta, Hüsnü'l-hulk 1; Tirmizi, Zühd 11; İbn Mace, Fiten 12; Ahmed b. Hanbel, El-müsned 1/201

Nefsini sakın boş bırakma dikkat et! Zira sen onu (hayırlı işlerle) meşgul etmezsen o seni (faydasız işlerle) meşgul eder.

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)

Daha yeni Daha eski