Kureyş Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Kureyş Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Hakkında

Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. Kureyş, Hz. Peygamberin mensup olduğu kabilenin adıdır.

Nuzül

Mushaftaki sıralamada yüz altıncı, iniş sırasına göre yirmi dokuzuncu sûredir. Tîn sûresinden sonra, Kåria sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Konusu

Sûrede Kureyş’e Câhiliye döneminde verilen ticarî imtiyazlardan, emniyet, istikrar, zenginlik vb. nimetlerden bahsedilmekte, nimetlere şükür ve Allah’a kulluk etmenin önemine dikkat çekilmektedir.

KUREYŞ SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Kureyş Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

KUREYŞ SURESİ OKUNUŞU
1.Li iylafi kurayş
2.İylafihim rıhleteş şitai ves sayf
3.Felya'büdu rabbe hazelbeyt
4.Ellezı at'amehüm min cuıv ve amenehüm min havf
KUREYŞ SURESİ ANLAMI
1, 2, 3, 4.Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen'e) ve yazın (Şam'a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de, kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin (Kâbe'nin) Rabbine kulluk etsin.
Daha yeni Daha eski