Kafirun Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Kafirun Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Hakkında

Mekke döneminde inmiştir. 6 âyettir. “Kâfirûn”, inkârcılar demektir.

Nuzül

Mushaftaki sıralamada yüz dokuzuncu, iniş sırasına göre on sekizinci sûredir. Mâûn sûresinden sonra, Fîl sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır (bk. Şevkânî, V, 597). Tefsirlerde anlatıldığına göre Kureyşliler Hz. Peygamber’den bir sene kendi ilâhlarına tapmasını, bir sene de kendilerinin onun ilâhına tapmalarını istemişler. Hz. Peygamber de “Allah’a bir şeyi ortak koşmaktan yine O’na sığınırım!” demiş; bu defa Kureyşliler, “Bizim ilâhlarımızdan bazılarını istilâm et (öp, el sür), biz de seni tasdik edip ilâhına ibadet edelim” demişler. Bunun üzerine Kâfirûn sûresi inmiştir (Taberî, XXX, 213-214; Kurtubî, XX, 225).

Konusu

Sûrede Hz. Peygamber’in inkârcılarla şirk ve sapkınlıkta birleşemeyeceği kesin bir üslûpla ifade edilmekte ve inancın şirkten uzak tutulması hedeflenmektedir.

Fazileti

Müfessirler bu sûrenin faziletiyle ilgili olarak Hz. Peygamber’in, “Kul hüvellahu ehad Kur’an’ın üçte birine denktir, Kul yâ eyyühel-kâfirûn ise dörtte birine denktir” buyurduğunu; Sahâbe’den birine, “Uyumak üzere yatağına yattığında Kul yâ eyyuhel-kâfirûn sûresini oku; bunu okursan şirk inancına sapmaktan korunursun” dediğini naklederler (İbn Kesîr, VIII, 526; Şevkânî, V, 597-598).

KAFİRUN SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU


Kafirun Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

KAFİRUN SURESİ OKUNUŞU
1.Kul ya eyyühel kafirun
2.La a'büdü ma ta'büdun
3.Ve la entüm abidune ma a'büd
4.Ve la ene abidün ma abedtüm
5.Ve la entüm abidune ma a'büd
6.Leküm diynüküm ve liye din
KAFİRUN SURESİ ANLAMI
1.De ki: "Ey Kâfirler!"
2."Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem."
3."Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz."
4."Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim."
5."Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz."
6.“Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.”
Daha yeni Daha eski