Es-Samed İsminin Fazilet ve Sırları

Es-Samed İsminin Fazilet ve Sırları

ES-SAMED isminin zikri (134) adettir. Zikir saati Müş­teridir. En etkili Zikir günü de Perşembe’dir. Perşembe sa­bah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası.
  1. ES-SAMED ismini belirtilen gün ve saatte, belirtilen miktarda okuyan kimsenin kalbine nurlar, gönlüne huzur­lar dolar, mesut ve bahtiyar olur.
  2. Bu mübarek isim de büyüleyici isimlerdendir. Tertibi yapan kimsenin kadın-erkek, yaşlı-genç, yoksul-zengin, alim-cahil olması bir şey değiştirmez, herkese faydası var­dır ve herkesi etkiler.
  3. Seher vaktinde (150) defa okuyan kimse, güzel ahlak ve iyi hal sahibi olur, haram ve günahlardan uzak durur, Allah sevgisini ve rızasını kazanmaya çalışır.
  4. Her namazdan sonra (134) defa zikrine devam eden kimse, yeme, içme, uyuma gibi, zaruri ihtiyaçlarında, zor­luk ve yorgunluk duymaktan uzak kalır. Allah’tan başka hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmaz. Maddi-manevi bütün istek ve ihtiyaçları Allah tarafından ihsan edilir ve kolayca hepsini elde eder.
Daha yeni Daha eski