El-Kadir İsminin Fazilet ve Sırları

El-Kadir İsminin Fazilet ve Sırları

EL-KÂDİR isminin zikri (305) adettir. Zikrin saati Gü­neş; günü Pazar’dır.’

Sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası okunur. Pazar gecesi güneş saati yoktur.

1. Bu ismin zikrini istenilen ölçü ve saatte yerine geti­ren kimse, her türlü işte ve giriştiği mücadelede, alım-sa- tımda, daha önce bilmediği bir iş ve sanatta bile olsa ba­şarıya ulaşır.

2. Seferde ve hazarda, Hac ve diğer yolculuklarda, kara­da ve denizde başarılı olur.

3. Bu ismi “EL-KADİRU, EL-MUKTEDİR” ismiyle birlik­te bir tabağa yazıp bal şerbeti ile sildikten sonra hastaya Içirilse iyileşeceği gibi, belirtilen miktarda, gün ve saatine uygun olarak okuyan hastalar da şifaya kavuşur.

4. Belirtilen miktarda, gün ve saatte okuyan kimse, hasretini çektiği kimseye kavuşur; âşık okusa maşukuna kavuşur.

5. Abdest esnasında okumaya devam eden kimse, düş­man şerrinden korunur.
Daha yeni Daha eski