Er-Rahman İsminin Fazilet ve Sırları

Er-Rahman İsminin Fazilet ve Sırları

ER-RAHMÂN isminin Ebced değeri (298), zikir saati Güneş, Pazar günü. Pazar günü sabah güneş doğarken ve yaklaşık ikindi namazı sonrası zikri daha uygun görülmüş­tür. Ancak her Esmâü’l-Hüsna’nın her biri, bir zaman ve saat şartı gözetmeksizin her zaman zikir olarak yapılabilir.

Her esma gibi bu da başına nida harfi “Yâ” getirilerek, “Yâ Rahmân” şeklinde okunmalıdır. Çünkü bu şekilde bir sesleniş, aynı zamanda bir sığınma ve bir imdat çağrısı, bir yalvarıp yakarma ifadesi olur.

ER-RAHMAN isminin, hiç şüphesiz sayılamayacak ka­dar çok özellikleri ve faydaları vardır. Bunlardan bazıları ise şunlardır:
  1. Bu ismin zikriyle meşgul olan kimsenin üzerinden dünya stresi, sıkıntısı ve bunalımı kalkar. İçine huzur ve ra­hatlık, gönlüne yumuşaklık dolar.
  2. Sürekli okumayı adet edinen kimsenin istek ve ih­tiyaçları yerine gelir. Cenabı Hakkın lütuf ve keremlerine mazhar olur.
  3. Cimri bir kimseye okunursa cömertleşir.
  4. Sürekli okuyan kimse makam ve mevki sahiplerinin yanında makbul bir kimse olur. İstediği İşi olur. Çok kere denenmiş ve her defasında beklenen sorun, alınmıştır.
  5. Bu mübarek isim, mübarek aylardan birinde, bir kap içine yazılıp yağmur veya memba suyu ile bozularak, içinde eşkıyalık ve kötülük bulunan kimselerse içilirse, kalbinden kötülük ve eşkıyalık duyguları kalkar, yumuşar.
  6. Cuma günü İkindi namazından sonra kıbleye karşı oturup güneş batıncaya kadar “YA Allah, YA Rahman” zikrine devam eden kimse, güneş battıktan sonra Allah’tan ne isterse, İsteği yerine getirilir.
  7. Bit kimsenin kalbini kazanmak ve sevgisini elde et­mek isteyen kimse, o kişinin isminin harflerini tek tek kesik harflerle bir kağıt üzerine yazıp, sonra da aynı şekilde Er- Rahman ismini yazar ve harflerini birbirine karıştırıp üze­rine (774) yedi yüz yetmiş dört defa “YA Rahman” okur­sa Allah’ın izniyle isteği yerine gelir arzu ettiği sevgiyi ve dostluğu kazanır.
  8. Günde 100 (yüz) kere zikredenin kalbinde merha­met duyguları gelişir,
  9. Er Rahman ismini, 298 (iki yüz doksan sekiz) kere yazıp üzerinde taşıyan, her türlü bela ve afetten korunur, Bu miktarda yarılıp bil evde saklansa, ev sahibi, şerden hayra, kötü ahlaktan güzel ahlaka döner.
Daha yeni Daha eski