El-Mani İsminin Fazilet ve Sırları

El-Mani İsminin Fazilet ve Sırları

EL-MÂNİ’Bu ismin zikri (161) adettir. Zikir saati Güneş; zikir günü Pazar’dır.

Pazar günü sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası okunması tavsiye edilmiştir. Bir de gece yarısı. Ancak her zaman okunabilir, daha önce de birkaç kez hatırlattık.

1. Usulüne uygun olarak bu ismin zikriyle meşgul olan kimse, yolculukta ve evinde iken her türlü tehlikeye karşı korunur. Cenab-ı Hakkın himayesine girer.

2. Her gün (161) kere zikreden kimse, bilinen veya bilinmeyen her türlü bela ve musibetten korunur, Allah Teâlâ tarafından himaye edilir.

3. Zulümden vazgeçmeyen, söz dinlemeyen ve bir tür­lü insafa gelmeyen, ıslah olmayan bir zalime karşı okumak da çok etkilidir; zulmünü önler.

Bunun için önce 1610 kere Yâ Mâni’ esmasını okumak lazım. Sonra da 7 defa şu dua okunmalıdır:

“Allahümme yâ mâniu emnî (zalim, annesinin ismiyle birlikte söylenir) an icrâi zulmi ve’l-adaveh.”

Birinci günden sonra yine her gün 161 kere Yâ Mâni’ esması okunur ve arkasından 7 kere yazdığımız dua oku­nur. Bundan sonra da söz konusu zalimin şerrinden Allah’a sığınılıp dua edilir.

Bundan sonra artık kısa bir süre içinde o zalimin veya zarar veren düşmanın zulmünün biteceği ve yaptıklarının kendi aleyhine döneceği söylenmektedir.
Daha yeni Daha eski