Ed-Darr İsminin Fazilet ve Sırları

Ed-Darr İsminin Fazilet ve Sırları

ED-DÂRR isminin zikri (1001) adettir. Zikir saati Merih; zikir günü Salı’dır.

1. Bu isim de “EL-KAHHAR, EL-CEBBAR, EL- MÜNATKİM” gibi isimlerdendir ve hak edenlere zarar vermek, özellikle dine musallat olanları def etmek için okunan isimlerdendir.

2. Belirtilen esaslara uygun olarak, kim bu ismin zikrine devam ederse, kendisine düşmanlık edip kin besleyenler, kısa bir süre sonra dağılıp perişan olurlar. Düşmanlığa.de­vam edenler ise kısa bir süre sonra helâk olurlar.

3. Her Cuma gecesi (100) kere “YÂ DÂRR” diye zikre­den kimse, Cenab-ı Hakka yakın olur; her türlü zarardan korunur.

Daha yeni Daha eski