El-Latif İsminin Fazilet ve Sırları

El-Latif İsminin Fazilet ve Sırları

EL-LÂTÎF isminin zikri (129) adettir. Zikir saati Zühre; zikir günü Cuma’dır.

Sabah gün doğarken ve ikindi sonrası. Gece, akşam namazı sonrası ve gece yarısından sonra okunabilir.

Bu mübarek isim, pek çok konuda okunmakta ve faydalı olmaktadır. Geçim sıkıntısı, rızk darlığı, müşteri azlığı veya yokluğu çekenler, elindeki malı satamayanlar, bela ve musibetlere maruz kalanlar, düşmanları tarafından rahatsız edilip baskı altında tutulanlar… Kısacası her türlü sıkıntıya maruz kalanlar hep bu ismin himayesine sığınırlar.

1. Bu ismin zikrine usulüne uygun olarak devam eden kimse, işinin görülmesi için katına çıktığı makamlarda kabul görür ve isteğini elde eder.

2. Bir kimse, bir yere, işini gördürmek için bir kişi gönderse de o kişinin adının harflerinin ebced karşılığı kadar bu ismi zikretse, gönderdiği kişi istediği şeyi elde eder. Yüce Allah bu ismin zikri hürmetine o kişiden bu ikramını esirgemez.

3. Her gün beş vakit namazın arkasından (129) defa “YÂ LÂTÎF” diyerek, işlerini Allah’a havale eden kimse, giriştiği her işte başarılı olur. Darlık ve sıkıntıya düşmez, zorlukları kolayca geçer, bela ve musibetlerden korunur.

4. Zor bir işle karşılaşıp nasıl çözeceğini bilmeyen ve sıkıntısı kendini rahatsız eden kimse, temiz bir kalp ve iyi bir niyetle (16.641) defa bu ismi zikreden kimse, problemini çözer ve sıkıntısından kurtulur.

5. Rızk darlığı ve geçim sıkıntısı çeken kimse, aynı miktarda bu ismi okuyup arkasından halini Allah’a arz ederek dua ederse yüce Allah, onun sıkıntısını çözer, rızkını genişletir.

6. Kendisi için hayırlı olduğuna inandığı herhangi bir iş için (16.641) defa zikreden kimse, niyetine ulaşır, istediğini elde eder.

7. Her gün (133) defa okumaya devam eden kimsenin, zor işleri kolaylaşır, Allah’ın lütfuna mazhar olur.

8. Her gün (9) defa zikreden ilahi tecellilere kavuşur, rızkı genişler.

9. Bir kimse her gün, “YÂ LÂTİF” ismini “Besmele” ile birleştirerek, “BİSMİLLÂHİ’L-LÂTİF” şeklinde (698) defa zikretse, her ne isteği ve arzusu varsa yerine getirilir.

“YÂ LÂTİF” isminin herhangi bir iş için okuyan kimseye, Havas alimleri, önce ismin zikrini sonra FATİHA VE İNŞİRAH sureleri ile iki rekat namaz kılıp arkasından da istediği şeyi için dua etmeyi tavsiye ediyorlar.

Bu ismin daha pek çok faydaları ve özellikleri vardır ancak konu oldukça uzun olduğu için bu kadarıyla yetiniyoruz. Şunu da hatırlatalım ki; ibadetlerin asıl amacı uhre-vidir, dünyada da birçok faydaları görülürse de esas faydaları ebedi ve sonsuz olan ahiret aleminde görülecektir. Bu nedenle Cenab-ı Hakkın lütuf ve ihsanlarının çoğu gizlidir. Eskiler de bu yüzden şöyle zikredip dua etmişler:

“Allahümme ya Hafiyye’l-Eltâf; Neccinâ mimmâ nehaf: Ey Lütufları gizli olan Allah’ım; Bizi korktuklarımızdan emin kıl, umduklarımıza da nail eyle…!”
Daha yeni Daha eski