El-Kabid İsminin Fazilet ve Sırları

El-Kabid İsminin Fazilet ve Sırları
EL-KÂBİD isminin zikir adedi (903); Zikir saati Müşteri, günü Perşembedir.

Perşembe günü müşteri saati sabah erken gün doğar­ken ve ikindi sonrasıdır.
  1. Saatine ve usulüne uygun olarak yapıldığı takdirde, yüce Allah’ın kabza-i tasarrufunda (elinde) bul
    unan bütün işlere ulaştırır, insan kısa yoldan muradına erer. Eğer istediği şey dine uygun ve helal ise, ne dilerse dilesin hemen olur. Bu mübarek isim, tesir gücü en fazla olan isimlerdendir.
  2. Her gün, 903 kere ve özellikle Perşembe günü Müşteri saatinde zikrine devam edenin dostu ve ahbabı çok olur.
  3. Şerrinden kurtulmak istenilen ve zulmünde ısrar eden zalim bir kimseye karşı, Salı gecesi, gece yarsından sonra Allah rızası için dört rekat namaz kılınır ve her reka­tında Fatiha’dan sonra zamm-i sure olarak”Fil Suresi”oku­nur, namazdan sonra da 10 bin defa “YÂ KABID” okunur ve ıslahı mümkün olamayan zalimin bertaraf edilmesi veya kahrı için dua edilirse zalim, ya zulmünden veya hayatın­dan vazgeçmek zorunda kalır, helak olur.
  4. Dört gün 903 kere vird edinip okuyan kimse, düşma­nın şerrinden emin olur, huzura kavuşur.
40 lokma ekmek üzerine yazıp 40 gün birer lokma yi­yen kimse ömür boyu açlıktan emin olur, güven içinde yaşar.
Daha yeni Daha eski