Zümer Suresi’nin Fazilet ve Sırları

Zümer Suresi’nin Fazilet ve Sırları
  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Zümer suresini okursa, Allah’ü Teala ona isteğini verir. ve ona Allah’tan korkanların sevabı kadar sevap verilir.”(1)
  • Hazreti Aişe (Radıyallahü Anhüme) buyuruyor ki: Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) İsra ve Zümer surelerini okumadan uyumazdı.(2)
  • Cerir (Radıyallahü Anh) dediki: Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Ashabdan bir topluluğa şöyle buyurdu ki: “Her kim Zümer suresinin son ayetlerini (67-75 ayetleri) okuduğunda (manasını düşünür ve Allah korkusundan) ağlarsa, cennet ona vacip olur.” Sonra o ayetleri okudu. Bizden kimisi ağladı, kimisi de ağlamadı. Ağlamayanlar: “Ey Allah’ın Resulü! Biz ağlamaya gayret ettik, fakat ağlayamadık” deyince Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “O ayetleri bir daha okuyacağım, ağlamayanlar bu defa ağlamaya gayret etsin (hiç olmazsa, ağlar gibi yapsınlar).”(3)
Rivayet Edildi ki:
  • Halk içinde aziz ve muhterem olmak için okunur.
  • Her gün okuyan, Allah’ü Teala’nın sonsuz nimetlerine kavuşur.
  • Bu sureyi okuduktan sonra yapılan dua reddolunmaz.
  • İnsanları zalimlerin şerrinden kurtarmak için Zümet suresinin 68-69. ayetleri okunup dua edilmelidir.
Zümer Suresi’ni okumak için tıklayınız.

Dipnot ve Kaynaklar

[1]Ebu Suud Efendi, Ebû Suud Tefsiri (İrşadü Aklis-Selim), 7/265
[2]Tirmizi, Fedailü’l-Kuran’an, 2920
[3]Taberani, el-Kebir, 2397; Ali el-Müttaki, Kenzül-Ummal, 1/592, no.2695
Daha yeni Daha eski