Tuvalete Girip Çıkmanın Sünnetleri

Tuvalete Girip Çıkmanın Sünnetleri

 • Helâya sol ayak ile girmek. Girmeden önce “Bismillah” deyip şu duayı okumak; “Allahümme innî eûzu bike mine’l hubsi ve’l habâis.” (Allah’ım pislikten ve kötü yaratıklardan sana sığınırım).346 Bu duayı bilmeyen “Eûzü billâh..söyler.
 • Tuvalete girmeden önce “Bismillah” denilince şeytan ve cinlerin gözlerine perde konur. İnsanların avret yerlerine bakamazlar.347
 • Tuvaletten çıkınca sağ ayakla çıkıp şu duayı okumak: (Bana sıkıntı veren şeyleri benden gideren ve afiyet bahşeden Allah’a hamd olsun) der.
 • Tuvalete tükürmemek, burun temizlememek.
 • Temizlik tamamlandıktan sonra kurulanmak.
 • Kurulayacak bir şey bulamayınca kalan ıslaklığı elle gidermeye çalışmak.
 • İnsanların gelip geçtiği veya gölgeliklerine abdest bozmamak.349
 • Rüzgâra karşı, durgun ve akarsulara idrar yapmamak. Meyve ağaçlarının altına, ekin bulunan tarlalara, karınca yuvalarına, kabristanlıklara, gelip geçilen yol üzerine def-i hacet için oturmak mekruhtur.
 • Banyoda küçük abdest yapmamak. (Çünkü vesveseye sebep olur).350
 • Abdest bozarken (ön veya arkayla) kıbleye yönelmemek.351 352
 • İstincayı, temizliği güzel yapmak.332
 • Tuvalette küçük ve büyük ihtiyacı giderdikten sonra güzelce istinca/temizlik yapmak.
 • Tuvalette sağ elle temizlenmemek.353 Hadisi şerifte şöyle buyrulur: Sizden biriniz istinca (temizlik) ettiği zaman sağ eliyle istinca yapmasın. İstincasını sol eliyle yapsın.354
 • Resûlüllah (sallallahu aleyhi vesellem) bir şeyi yiyip içerken sağ elini, diğer ihtiyaçlarını görmek istediği zaman sol elini kullanırdı.355
 • Tuvalet ihtiyacı giderildikten sonrada istibra yapmak. Yani: (Öksürerek, yürüyerek kalan idrarı tamamen çıkartıp kalp mutmain olduktan sonra abdest almak.356
 • Tuvalet bulunmayan yerlerde ihtiyacı gidermek için yumuşak topraklı bir yer seçmek. (Böyle yapınca idrar sıçmasından korunmuş olur.)357
 • İdrar damlalarının tamamen kesilmesi için avret uzvunu üç defa sıvazlamak.358
 • Tuvalette sidik sıçramasından korunmak da sünnettir. (Çünkü sidikten korunmamak kabir azabına neden olur.)359
 • Tuvalete girerken, ayakkabıyı giyip başı kapatmak.360
 • Üzerinde Allah, (peygamber ismi) veya âyet yazılı bir şeyle, yüzükle tuvalete girmemek. Peygamber efendimiz helâya girdiğinde yüzüğünü çıkarırdı.361 (Yüzüğünde Muhammedün Resulüllah yazılıydı.) Aynı zamanda üzerinde “Allah” ismi yazılı yüzük çıkarılmadan istinca yapılmamalıdır.362
 • Oturarak bevl etmek.363
 • Hacetin giderileceği zaman yere iyice yaklaştıktan sonra elbiseyi indirmek.364 365
 • Hacetini giderirken sol tarafa meyletmek.363
 • Abdest bozarken (tuvaletteyken) konuşmamak. (Böyle yapandan Allah-u Te-ala hoşlanmaz)366
 • Zikir yapmamak.
 • Hacet giderirken avret yerine ve pisliğe bakmamak.
 • Tuvalette fazla beklememek.
 • Küçük abdest bozana selam vermemek.367
 • Yellenen kişiye gülmemek.368
 • Hacetini giderdikten sonra abdest almak.369

346 Buhâri, vudû: 9; Müslim, Tahâre: 94
347 Îbn Mâce, 26
348 Ebû Dâvûd, Taharet: 17; Tirmizi, Tahâret: 5
349 Müslim, Tahâre: 20
350 Tirmizi, Taharet; 17; İbn Mâce, tahâre: 14
351 Buhâri, vudû: 1,11; Müslim, Taharet 57
352 Buhâri, Müslim
353 Buhâri, vudû; 18; Müslim, Tahâre: 63
354 İbn Mâce, Tahare: 15; (Buhâri)
355 Müsned, 6:288
356 El-Hediyyetü’l-Alâiyye s. 282
357 EbûDâvûd
358 Müsned, (4/347)
359 Buhâri, vudû 57; Müslim, Tahâre 34
361 Tirmizi, Libâs 17
362 El-Hediyyetü’l-Alâiyye s. 282
363 Ahmed b. Hanbel VI, 136
364 Mişkat, 43
365 Sünen’i Kübrâ, (1/96)
366 İbn Mâce, tahâre 24; A.b. Hanbel, 3/36; (Ebû Dâvûd)
367 Tirmizi, Tahâret 67
368 Camiü’s-Sagir, (2/559)
369 Müsned, (6/189)
Daha yeni Daha eski