Tekvir Suresi’nin Fazilet ve Sırları

Tekvir Suresi’nin Fazilet ve Sırları
  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim Tekvir suresini (vird olarak) okursa, (kıyamet’te amel defterlerinin açıldığı o günde) Allah onun ayıbını ifşa ederek rezil rüsva etmekten korur.”(1)
Rivayet Edildi ki:
  • Müşküllerin halli için 7 defa okunur.
  • Allah’ü Teala, bu surenin okunduğu evi büyü, sihir, nazar ve hased gibi kötülüklerden korur. Hatta bir kimse herhangi bir evde veya bir yerde sihir ve büyü cinsinde nbir şey bulduğunu tahmin ediyorsa ve yerini bir türlü tespit edemiyorsa, bu niyetle Tekvir suresinin tamamı okunursa, Allah’u Teala saklı olan büyü veya sihrin yerini o kimseye bildirir.
  • Ayrıca kendisine büyü yapıldığı tahmin edilen bir kimseye bu surenin tamamı okunursa, büyünün tesiri Allah’u Teala’nın izniyle kalkar.
  • Bu sure okunurken her hususta yardımın Allah’u Teala’dan olduğu unutulmamalıdır.
  • Her kim bu sureyi yağmur yağdığı zaman okuyup dua ederse, duası kabu ledilir.
  • Bu sureyi gülsuyu üzerine okuyup, bununla ağrıyan göz mesh edilirse, bi-iznillah şifa olur.
Tekvir Suresi’ni okumak için tıklayınız.

Dipnot ve Kaynaklar

[1]Ebûl-Leys Semerkandî, Tefsirul-Kur’ân, 6/383; Kâdı Beyzâvî, Beyzâvi Tefsir (Envârut-Tenzîl ve Esrârut-Te’vil), 2/574
Daha yeni Daha eski