Nebe Suresi’nin Fazilet ve Sırları

Nebe Suresi’nin Fazilet ve Sırları
  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Nebe Suresini öğreniniz ve öğretiniz. Bu sureyi okuyan kimseye Allah’u Teala kıyamet gününde Kevser şarabından içirir.”(1)
  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “İkindi namazından sonra Nebe suresini (vird olarak) okursa, Allah’u Teala o kimsenin rızkını artırır (kazancına bereket ihsan eder), Ona dünya dağları ağırlığınca iyilikler yazılır. Kıyamet günü yüce Allah her bir kılını nurlu kılar. Dünyadan cenneteki makamını görmeden de çıkmaz.”(2)
  • Kutbuddin İzniki (Rahimehullah) buyurdu ki: “Nebe suresini güneş doğarken okuyan kimse, bütün afetlerden emin olur. Onu sabahın herhangi bir saatinde okuyan kimse için 70.000 melek istiğfarda bulunur.”
Rivayet Edildi ki:
  • Nebe suresini ikindiden sonra okuyan, dünya ve ahiret saadetine nail olur, kıyamet azabını hafifletir.
  • Bu sureyi okuyan kişi, hırsız ve kötü insanların kötülüklerine karşı muhafaza edilir.
  • Nebe suresini öğreniniz. Eğer bu surede bulunan faziletleri bilseydiniz, meşgul olduğunuz işlerinizi bırakırdığınız da, sadece bununla meşgul olurdunuz. Ve bununla Allah’a (manen) yaklaşırdınız. Allah da şirk günahı dışında kalan günahlarınızı affeder, bağışlardı.
  • Amme suresini öğrenin (ezberleyin). Kaf suresini, Necm Suresini, Buruc ve Tarık surelerini de öğrenin. Eğer bu surelerde neler bulunduğunu bilseydiniz, bütün meşgul olduğunuz işleri bırakınıda yalnızca bunları öğrenmeye çalışırdınız. Bu sureleri okuyarak Allah’a yaklaşırdınız (O’nun rızasını kazanırdınız). Allah’u Teala’da, şirk hariç diğer günahlarınızı bağılardı.
  • Her sıkıntının yok olması için okunur.
  • Bu sure herhangi birşeyin üzerine okunur ve bir yere emanet edilirse, o şey bi-iznillah çalınıp kaybolmaz.
Nebe Suresi’ni okumak için tıklayınız.

Dipnot ve Kaynaklar

[1]Bursevi, Ruhul-Beyan, 10/313; Gümüşhanevi, Ramuzul-Ehadis, 5462
[2]Ebûl-Leys Semerkandî, Tefsirul-Kur’ân, 6/362
Daha yeni Daha eski