Mearic Suresi’nin Fazileti ve Sırları

Mearic Suresi’nin Fazileti ve Sırları
  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Mearic suresini okursa, Allah’u Teala ona emanete riayet eden, verdiği sözde duran kişilerin sevabıyla namazlarını muhafaza edenlere (vereceği) sevabı ihsan eder.”(1)
Rivayet Edildi ki:
  • Başarıya ulaşmak için 180 defa okunur.
  • Her kim akşam yatarken bu sureyi okumayı adet haline getirirse, Allah’u Teala o kimseyi korkulu rüya görmekten ve ihtilam olmaktan muhafaza eder.
  • Kıyamet korkularında nemin olmak için 10 kere okunur.
Mearic Suresi’ni okumak için tıklayınız.

Dipnot ve Kaynaklar

[1]Ebûl-Leys Semerkandî, Tefsirul-Kur’ân, 6/295; Kâdı Beyzâvî, Beyzâvi Tefsir (Envârut-Tenzîl ve Esrârut-Te’vil), 2/532
Daha yeni Daha eski