Kıyamet Suresi’nin Fazilet ve Sırları

Kıyamet Suresi’nin Fazilet ve Sırları
  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kıyameti gözüyle görür gibi olmaktan hoşlanan kimse Tekvir, İnfitar ve İnşikak surelerini okusun.”(1)
  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her gece Kıyamet Suresini okuyanın kıyamet gününde, Allah’u Teala’ya yüzü ayın ondördü gibi (parlak) olur.“(2)
  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim Kıyame Suresini (vird olarak) okursa, Ben ve Cibril (Aleyhisselam) kıyamet gününde onun kıyamete inandığına şahit olurum. Kıyamet günü bütün yaratıkların yüzleri üzerine onun yüzü parlayacak.”(3)
Rivayet Edildi ki:
  • Ahiret ve kıyamet zorluklarından kurtulur.
  • Kıyame suresini vird olarak okursa, kıyamet gününde günahlardan arınmış olarak haşrolunur.
  • Bir gece içerisinde, Yasin, Tebareke (Mülk) sureleriyle birlikte okuyanlar için, iki cihanda da büyük bir nur temin eder.
  • Cuma geceleri okuyan kimse, ahiret saadetine nail olur.
  • Bu sureyi okumaya devam edenler, mutlu ve uyumlu bir aile hayatına kavuşur.
  • Günah işlemeye devam eden kişi bu sureyi okumaya devam ederse, inşallah yaptığına pişmanlık duymasına sebep olur. Gerekli nasihatı alarak bir daha eski kötü alışkanlıklarına dönmez.
Kıyamet Suresi’ni okumak için tıklayınız.

Dipnot ve Kaynaklar

[1]Tirmizi, Fedailül-Kuran, 3333
[2]Ebu Suud Efendi, Ebû Suud Tefsiri (İrşâdü Aklis-Selim), 9/63
[3]Ebûl-Leys Semerkandî, Tefsirul-Kur’ân, 6/337; Kâdı Beyzâvî, Beyzâvi Tefsir (Envârut-Tenzîl ve Esrârut-Te’vil), 2/540
Daha yeni Daha eski