A’la Suresi’nin Fazilet ve Sırları

A’la Suresi’nin Fazilet ve Sırları
  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim (sevabını umarak) A’la suresini okursa, Allah’ü Teala ona İbrahim (Aleyhisselam), Musa (Aleyhisselam), ve Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)‘e indirdiği kitaplarının harfleri sayısınca ecir ve sevap ihsan eder.”(1)
  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) uyumadan önce Müsebbihat (İsra, Hadid, Haşr, Saff, Cuma, Teğagün ve A’la) Surelerini okurdu.(2)
Rivayet Edildi ki:
  • 3 defa okuyan, yolculuktan sağ salim döner,
  • Bu sure Hamile bir kadın için yazılır ve bu yazım işi arabi ayın ilk günlerinde gerçekleştirilirse, bi-iznillah doğacak çocuk zeki ve gürbüz olur.
  • Mahsulü zararlı şeylerden korumak için okunur.
  • Her kim bu sureyi Cuma günü yazar ve üzerinde taşırsa, bütün afet, bela ve kötülüklerden korunur.
A’la Suresi'ni okumak için tıklayınız.

Dipnot ve Kaynaklar

[1]Ebûl-Leys Semerkandî, Tefsirul-Kur’ân, 6/407; Kâdı Beyzâvî, Beyzâvi Tefsir (Envârut-Tenzîl ve Esrârut-Te’vil), 2/590
[2]Ebu Davud, Edeb, 17; Tirmizi, Fedailül-Kur’an, 21
Daha yeni Daha eski