Gafletten Nimete: Uyku

Gafletten Nimete: Uyku
“Doğru dürüst uyumayanlar, doğru dürüst uyanık olamayacaklardır ve uyur-gezer bir topluluk olarak kalacaklardır. Batı standartlarına bakıldığında uykunun bir düzeni ve sistemi var fakat İslam toplumunda böyle bir şey yok. Uykunun hakkı verilmediği için uyanık bir toplum olamıyoruz.”

1. Uyku, Hayatın Olmazsa Olmazı Olan Bir İhtiyaçtır.

İnsan açlığa uykudan daha çok dayanır ama 3 gün uykusuz kalırsa ruhsal sağlığı bozulur daha da ötesi 11 gün uyumazsa ölebilir fakat gelin görün ki 50 güne kadar aç kalabilenler var. Gece bizim için libas; uyku ise bizim için dinlenmedir ve ikisi birbiriyle beraber olmalıdır.

2. Uyku, Dünyevi Sıkıntılarından Kurtulma Aracıdır.

Gün içerisinde yaşadığımız her ne stres ve üzüntü varsa gözlerimizi uykuya teslim ettiğimiz an unutulur ve zihnen kurtulma aracı olarak kullanılır bu vesileyle uyku bir rahatlamadır. Zira halsiz ve güçsüz bir müslüman bulunduğu konumun ve yaptığı işin hakkını yerine getiremeyecektir.

3. Uyku Ölümün, Uyanmak ise Dirilişin Bir Kardeşidir.

“Uyku ölümün kardeşidir!” (Beyhakî, Şuabü’l-İmân, 4/183) O halde Malcolm X’ in deyimiyle: “Bütün uyuyanları uyandırmak için bir uyanık yeter.” diyerek tembellik ve uykuya düşkünlüğü kendimize bir düşman bilip Peygamber ahlakıyla kendimizi kuşatacağız.

Aynı zamanda yataktan geri kalkabileceğimizi bilmediğimizden gece dualarla uyumalıyız bu konuda Efendimiz(sav) şöyle dua buyurmuştur:

“Allah’ım! Senin isminle ölür ve senin isminle dirilirim.” “Bizi öldürdükten sonra dirilten (uyuduktan sonra uyandıran) Allah’a (cc) hamdolsun. Dönüş ancak O’nadır.” (Buhari, Daavât, 8)

4. Uyku, Dünyanın Azığı, Kabrin ve Cennetin ise Güzel Bir Hatırasıdır.

“Cennette ölüm ve uyku yoktur!” (Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat; 1/266)

Çok sevilen ve vazgeçilemeyen bir şey düşünüldüğünde ne kadar uyku isteği olursa olsun ondan mahrum kalmak istenilmez cennete o kadar çok nimet vardır ki bundan ötürü cennette uyku yok.

5. Rahat Uykuyu Elde Etmenin Yolları:
  • Rahat vicdan
Akşam yastığa başını koyduğunda bir şeyler bizi rahatsız ediyorsa rahatça uykuya dalamayız. Gece uykuya rahatça geçemiyorsak gündüz yaptıklarımızdan kaynaklanıyor olabilir.
  • Rahat Mide
Medeniyetin mutfakla, Suffa Mektebi’nin evlerin sofralarıyla, yeme-içme meselesinin uyku ile ciddi bir alakası vardır. Midelerinizi 3’e ayıralım ki rahat bir uyku elde edebilelim.
  • Rahat Zihin
Harama nazar etmiş göz, haram dinlemiş bir kulak ve haramla kuşatılmış bir bedende rahat bir zihin olmaz. O halde etrafımızı helaller ile kuşatmalıyız mümkün olduğunca Rabbim benimle ve beni izliyor düşüncesini aklımızdan çıkarmamalıyız.
  • Çok değil, Kıvamında Uyku
İnsanoğlunun ortalama ömrü 60 yıl olduğu varsayılırsa 8 saat uyursa 16 yılını uyumakla geçirir ama 5 saat uyursa ömründen 6 yıl 2 ay tasarruf eder. Bu yılda hafız olunabilir, alim olunabilir, yüzlerce kitap okunabilir ve yüzlerce iş yapabilir. “Ümmetim hakkında en çok şu hususlardan korkuyorum. Şişmanlık, uykuya düşkünlük, tembellik ve iman zayıflığı!” (Suyuti, Camiü’s-Sağir, 1/404)
  • Her Zaman Değil, Doğru Vakitlerde Uyku
“Resulullah (sas) yatsıdan önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş görmezdi.” (Buhari, Mevâkît, 23; Müslim, Mesâcid, 236) Yatsıyı biraz geç kılardı ki sonrasında sohbet olmasın ve gece Rabbisiyle rahatça konuşabilsin. Abdullah b. Mes’ûd’da şunu söylüyor: “Resulullah (sas) bize yatsı namazından sonra gece sohbetlerini yasakladı.” (İbnMace, Salat, 12)
  • Kafana Göre Değil, Sünnete Göre Uyku
Müminin nişanı yatmasından dahi belli olur. Abdestli yatmalı, sağa doğru dönmeli, baş kıbleye doğru yöneltilmeli, ,ellerini birleştirip, surelerini okuyup üstüne sürmeli ve kendini hesaba çekmeli, günün muhasebesi yapılmalı. Yaîş İbni Tıhfe el-Gıfârî radıyallahu anhümâ, babam bana şöyle dedi, diyerek nakletmiştir: Bir ara ben mescitte yüzükoyun yatmıştım. Baktım ki bir adam beni ayağıyla kımıldatıyor ve: “Bu, Allah’ın kızgınlığına sebep olan bir yatış tarzıdır!” (EbûDâvûd, Edeb, 95; Tirmizî, Edeb, 21)
  • Unutarak değil, hatırlayarak uyku
Uykunun bünye ve terbiye ile alakalı ciddi bağları var. Sabah kalkılmazsa bilinecek ki dünya bize zindan olacaktır. Alarmları kurmadan önce kendimizi yapacağımız işe kurmalıyız. “Biriniz uyuduğu zaman şeytan onun ense köküne üç düğüm atar. Her bir düğümü attığı yere, “Gecen uzun olsun, yat, uyu!” diye eliyle vurur. Şayet o kimse uyanarak Allah’ı anarsa, düğümlerden biri çözülür. Abdest alırsa, bir düğüm daha çözülür. Bir de namaz kılarsa, şeytanın attığı bütün düğümler çözülür ve böylece neşeli ve huzurlu bir şekilde sabahlar. Allah’ı anmaz, abdest alıp namaz kılmazsa, uyuşuk ve tembel bir halde sabahlar.” (Buhari, Teheccüd, 12; Müslim, Müsâfirîn, 207)
Daha yeni Daha eski