Salat-ı Mecule Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

Salat-ı Mecule
Okunuşu: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tehullü biha ukdeti ve tüferricü biha kürbeti ve takdıy biha haceti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

Anlamı: Allah’ım! Efendimiz, Önderimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e salat ve selam eyle ki, Sen müşkillerimi bu salat yüzünden çözer, sıkıntılarımı bu yüzden açar, düştüğüm bataklıktan beni bu sebeple kurtarır, yanılıp sürçtüğümde beni bu yüzden bağışlar ve ihtiyaçlarımı bu salat sebebiyle giderirsin.


Salat-ı Mecule

FAZİLETLERİ
  • Salatı Mecule için Allâh Dostlarından birisi diyor ki: Yüce Allâh’ın bana sırrını bildirdiği salavâtın adına “Salât-ı Mec’ule” denilir. Bu salavât her türlü olmazı olur hale getirmek ve çözülmez düğümü çözmek için okunur.
  • Bu salavâtı sabah namazından önce veya yatsı namazından sonra, yahut da uykudan uyanır uyanmaz okuyan kimsenin Yüce Allâh her türlü sıkıntısını giderir ve yine her türlü dünya işlerinde kolaylık ihsan eder. Ahiret için de kazandırdıkları sevap sebebiyle yarar sağlar. Bu salavâta anılan zamanlarda devam eden kimsenin Yüce Allâh rızkına bereket ve bolluk ihsan eder. Kimsenin elde edemeyeceği servet ve dereceleri ele geçirir.
  • Bu salavâtı okuyan kimseye Cennette verilecek alanın binlerce köşesinden her bir köşesinde bin çadır, her çadırda bin tane hizmet eden huri gılman Cennet ehline elbise taşımaktadırlar. Her çadırın çevresinde Bin tane ağaç, her ağaç üzerinde bin tane dal, her dalda Yüz bin çeşit renkte meyveler, istenen her şey dallardan insanın önüne gelmektedir. Her çadır içinde altından ve çeşitli mücevherattan bin sofra kurulmuş, her sofrada altından kap içerisinde bin çeşit yiyecek, hiçbirinin tadı ve rengi diğerine benzemeyen beşyüz bin çeşit yiyecek. Bütün bu ikramlar, anılan vakitlerde bu salavâtı (51) Ellibir defa okuyacak kimse içindir.
  • Maddi manevi sıkıntılar için
  • Evlilik isteği için
  • Rızık için
  • Huzur ve mutluluk için
  • Hastalıklardan kurtulmak ve sıhhat için
  • Her hangi bir istek, duanın kabulü için okunur.
Daha yeni Daha eski