Salavat-ı Cevheretül Kemal Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

Salavat-ı Cevheretül Kemal

Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahiym.

Allahümme salli ve sellim âla aynir rahmetir rabbâniyyeti vel yakutetil mütehakkıkatil haitati bi merkezil fühumi vel meani ve nuril ekvanil mütekevvinetil ademiyyi sahıbil hakkır rabbaniyyil berkıl estai bi müznil eryahıl malieti li külli mütearridın minel bühuri vel evani ve nurikel lamiıllezi mele’te bihi kevnekel haitı bi emkinetil mekani. Allahümme salli ve sellim ala aynil hakkılleti tetecella minha uruşül hakaikı aynil mearifil akvemi sıratıket tammil eskam. Allahümme salli ve sellim ala tal’atil hakkı bil hakkıl kenzil a’zami ifadatike minke ileyke ihatatin nuril mutalsemi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve salaten tüarrifüna biha iyyah.

Anlamı: Ey Allah’ım! Nazargahın olan rahmet pınarı,sonsuz kudretinle tahakkuk eden yakut ve inci tanesi, mana ilimlerinin mübarek Zat-ı Ahmediyyesi’nde neşet eden göz kamaştırıcı nur, Yüce Allah’ın ayan beyan apaçık mucizesi,yağmur tanelerini taşıyan rahmet bulutları arasında çakan şimşekler misali, zamanın ve de denizlerin engelleyemediği bütün mekanları kuşatan, kainatı aydınlatan Muhammed Mustafa’ya salat ü selam et,mübarek eyle Allah’ım! Ey Allahım! Marifetlerin tecelligahı ve kaynağı,hakkın hakikatin görünen gözü, hakiki saltanatın onun marifetiyle ancak tecelli ettiği,edeceği marifetlerin menbaı,Sırat-ı Müstakim’de sebat etme sonucu zirveye taht kuran, o en berrak, pak ve temiz ruh u pak-i Muhammed(s.a.v.)’e salat ü selam olsun. Ey Allahım! Hak ve hakikatin apaçık yüzü; senin sonsuz kudret ve celalinle en güzel ahlak-ı hamideye sahip olan, tükenmek bilmeyen hazinenin mümessili,gizli aşikar nur timsali Muhammed Mustafa’ya, al ve ashabına salat ü selam eyle ki, bu selam ile o müstesna insanı tanıyabilelim,onun yolunda yaşıyabilelim. Amin.

FAZİLETLERİ
  • Bütün alemde bulunan canlıların yaptığı tesbihlerin 3 katına denk gelecek kadar hasene kazanır.
  • Bu Salavat-ı Şerife bir mecliste 7 defa okunursa o meclise Peygamber Efendimiz (sav)’in dört halifesi, hem bedenleri hem de ruhaniyetleri ile teşrif buyururlar.
  • Bu Salavat-e Şerife ile meşgul olanların gözlerinden perde kaldırılsa, Resulullah Efendimiz (sav)’i ve dört Halifesini, vefat ettikleri son suretleriyle alenen görür.
  • Eğer bu Salavat-ı Şerife, (Abdestli olarak 12 defa), seccade ve oturduğu yer temiz olacak, oturacaksın. İlk 6 defasında normal oturursun ama 7. defadan sonra çok düzgün oturmak lazım çünkü Peygamber Efendimiz (sav) gelir.
  • Bu Salavat-ı Şerife’yi 7 defadan fazla okuyanları, Resulullah Efendimiz (sav) özel bir muhabbetle sever.
  • Bu Salavat-ı Şerife’yi 7 defadan fazla okumaya devam edenler, Allah-u Teala’nın veli kulları olmadan ölmezler.
  • Tam bir taharet (Gusül ve abdesti güzel olmak şartıyla) temiz bir yatak üzerinde uyuyacağı zaman bu Salavat-ı Şerife’yi 7 defa okumaya devam etse, Resulullah Efendimiz (sav)’i sahih bir şekilde rüyasında görür.
  • Her kim bu Salavat-ı Şerife’yi 12 defa okur, sonra kalp huzuruyla mütevazi bir eda ile; ” Ya Resulallah, bu benden San’a hediyedir ” derse, Peygamber Efendimiz (sav)’i kabrinde (Ravza-ı Şerifesi’nde) ziyaret etmiş gibidir. Ve Adem (as)’dan itibaren kendi dönemine kadar yaşamış tüm velileri ve salih kimseleri ziyaret etmiş mertebesi kazanır (Bu kişi yemin etse ki Resulallah (sav) ile oturdum diye yemininde sadıktır) Peygamber Efendimiz (sav) ve 4 Halife son halleriyle gelir ve 7. sinden sonra ne dua etsen amin derler kabul olursun. 7’den sonra devam edersen sen bırakmadıkça onlar da seni bırakmazlar. hatta evliyalullah ömrünün sonuna kadar okusa ömrünün sonuna kadar yanından ayrılmazlar, diyor.

Daha yeni Daha eski