Kurban Keserken Okunacak Dualar

Kurban Keserken Okunacak Dualar

Kurban keserken besmelenin hükmü nedir? Kurban keserken okunacak dualar neler? Kurban keserken okunan dua ve getirilen tekbir.

İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse o hayvanın eti yenilmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse bu hayvanın eti yenilir.

Kurban kesileceği yere eziyet verilmeden götürülür. Hayvanın yüzü ve ayakları kıbleye gelecek şekilde sol tarafı üzerine yatırılır. Sağ arka ayağı serbest bırakılarak, diğer üçü bağlanır ve kıbleye karşı durularak şu âyetler kurban sahibi veya vekili tarafından okunur:

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUALAR

Kurban kesilirken üç defa بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ (Bismillahi Allahü Ekber) denilir.

Kurban Keserken Okunacak Dualar

ve şu âyetler okunabilir:

Enam Suresi 79. Ayet Arapça:

Kurban Keserken Okunacak Dualar

Enam Suresi 79. Ayet Okunuşu: “İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn.”

Enam Suresi 79. Ayet Anlamı: “Ben hanîf olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim.” (el-En’âm, 79)

Enam Suresi 162. Ayet Arapça:

Kurban Keserken Okunacak Dualar

Enam Suresi 162. Ayet Okunuşu: “İnne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn."

Enam Suresi 162. Ayet Anlamı: “Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.” (el-En’âm, 162)

Bu ayetlerden sonra teşrik tekbiri getirilir.

TEŞRİK TEKBİRİ OKUNUŞU VE ANLAMI

Kurban Keserken Okunacak Dualar

Teşrik Tekbiri Okunuşu: “Allahu ekber Allahu ekber. Lâ ilâhe İllâllahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillâhil hamd.” şeklinde tekbir getirillir.

Teşrik Tekbiri Anlamı: “Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur, Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir, hamd sadece O’na mahsustur.”
Daha yeni Daha eski