Çarşıya ve Pazara Çıkınca Okunacak Dua

Çarşıya ve Pazara Çıkınca Okunacak Dua

Pazara ya da çarşıya girdiğinizde aşağıdaki duâyı okuyunuz.

Hz. Ömer (r.a.) anlatıyor: “Resûlullâh (s.a.v.) buyurdular ki:

Çarşıya ve Pazara Çıkınca Okunacak Dua

Okunuşu: Lâilâhe illallâhü vahdehû lâşerîkeleh, lehü’l-mülkü velehü’l-hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ-yemûtü bi-yedihi’l-hayri ve hüve ‘alâ külli şey’in kadîr.

Anlamı: “Allâh’tan başka ilâh yoktur, O tekdir, O’nun ortağı yoktur, mülk ve hamd O’na âittir. Hayatı O verir, ölümü de O verir. Kendisi diridir, ölümsüzdür. Hayırlar O’nun elindedir. O her şeye kâdirdir.”

Kim bu duâyı okursa Allâh (c.c.) ona bir milyon sevâb yazar, bir milyon da (günâhını) affeder ve mertebesini bir milyon derece yüceltir.” Bir rivâyette, üçüncü mükâfata bedel, “Onun için cennette bir köşk yapar” denmiştir.” (Tirmizî, Da’avât 36, 3424)

Hâkim b. Hîzâm (r.a.)’den Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Birbirlerinden ayrılmadıkça alıcı ile satıcı muhayyer (serbest)dirler. Eğer alış verişlerinde dürüst olurlar (şartlarını, mallarının kusurlarını) açıklarlarsa Allâh (c.c.) alışverişlerini bereketlendirir (mübârek kılar). Gelgelelim niyetlerini, şartlarını, mallarının kusurlarını açığa vurmaz, bir de alışveriş için yalan söylerlerse ticaretlerinin bereketi kalmaz. (Buhârî, Müslim)

Ebû Hüreyre (r.a.)’den Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kim iyi (ve helâl) kazancından bir hurma kadar sadaka verirse Allâh (c.c.) o sadakayı bereketiyle kabul eder. Sonra onu birinizin tayını büyüttüğü gibi, sahibi için geliştirir de nihayet dağ gibi olur. (Buhârî, Müslim)
Daha yeni Daha eski