Haşr Suresi Son 3 Ayeti “Huvallahullezi” Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Haşr Suresi Son 3 Ayeti “Huvallahullezi” Okunuşu, Anlamı ve Fazileti
Sabah ve Akşam namazlarından sonra okunan Haşr Suresi son 3 Ayeti olan “Huvallâhullezî” Anlamı, Arapça-Türkçe okunuşu, Fazileti ve Diyanet Meali, Haşr Suresi son üç ayletleri ne zaman okunur? Önemi ve fazileti nedir? hakkında rivayet edilen hadisler nelerdir? Haşr suresi 22, 23, 24. ayet fazileti, okunuşu ve anlamı

Kuran-o Kerim’de Huvallâhullezî ile başlayan ayetler Haşr suresi son 3 ayeti olan 22, 23, 24. ayetleri akşam namazından sonra aşir olarak okunur.

Haşr Suresi okumak, ezberlemek veya anlamı öğrenmek isteyenler, Haşr Suresinin son 3 ayetinin (Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve..” ayetlerinin) Türkçe Arapça okunuşu, meali ve faziletleri için yazımızdaki ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

Haşr Suresi Son 3 Ayeti

Haşr Suresi Medine döneminde inmiştir. 24 âyettir. Sûre, adını ikinci ayette geçen “el-Haşr” kelimesinden almıştır. Haşr, toplamak demektir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Haşr Suresinin son üç ayeti hakkında buyurmuşlardır ki:

“Her kim sabahladığında üç defa: “Eûzü billâhis semiy ‘ıl aliymi mineş şeytânir raciym.” der de Sure-i Haşr’in son üç ayetini okursa, yetmiş bin melek akşama kadar Allahu Teala’dan o kimsenin affını isterler. Akşam olmadan ölürse, şehit olarak ölür. Akşam okursa fazilet ve ecri yine aynıdır.

Başka bir rivayette: “Allahu Teala o kimsenin cennete girmesini vacip kılar.” “Cenab-ı Hakk, Haşr Suresinin sonunu okuyan kimsenin geçmiş ve gelecek günahlarını affeder.”

Ebu Hüreyre (r.a.) rivayet edildiğine göre :

“Sevgilim Resulü Ekrem (S.A.V)’e İsm-i Azam’ı sordum.

Şöyle buyurdu. “Sure-i Haşr’in sonuna devam et, onu çokça oku.”

Ben yine sordum. Bana aynı tavsiyeyi yaptı, yine sordum. Aynı tavsiyeyi yaptı.

Diğer hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor:

“Sure-i Haşr’in son ayetlerini okuyan için cennet, cehennem, Arş-ı A’lâ, kürsî, hicaplar, semalar, yedi kat yerler, zehirli hayvanlar, kuşlar, ağaçlar, güneş, ay, melekler ve diğer mahlukat istiğfar eder; Cenab-ı Hakk’dan affolunması için niyaz ederler; o günün gündüzünde veya gecesinde ölürse, şehit olarak ölür.”

Haşr Suresi’nin tamamı veya sadece son üç, dört ve altı ayeti ile ilgili hadis-i şerifler bulunmaktadır:

“Kim sabah kalkarken üç defa

‘Eûzü billâhi’s-Semî’ıl-Alîmi mine’ş-Şeytânirracîm = Allah’ın rahmetinden kovulmuş olan şeytandan, işiten ve bilen Allah’a sığınırım’ der ve Haşir Sûresi’nin sonundan üç âyet okursa, Allah o kimseye akşama kadar duâ ve istiğfar etmek üzere yetmiş bin melek vazifelendirir. O günde ölürse şehid olarak ölür. Kim geceye girerken okursa o da aynı dereceye ulaşır.”

(Tirmizî, Fedâilü`l-Kur`ân 22, Mevakıt 65; Müsned, 5/26)

Rivayetlerin çoğunda son üç ayetten bahsedilmekle beraber, surenin son dört ayeti kasdedilerek “Lev enzelnâ`dan aşağısı” diyen rivayetler olduğu gibi, sadece “Haşr Sûresi’nin sonu” şeklinde ayet sayısı bildirilmeyen rivayetler de vardır. ( Kurtubî, ilgili ayetlerin tefsiri)

Diğer taraftan, “Ism-i A`zam, Haşr Sûresinin son altı ayetindedir.” rivayeti de vardır. (Suyuti, ed-Dürrü l-Mensûr, 8/121; Alûsî, ilgili ayetlerin tefsiri)

Haşr Suresinin Son 3 Ayeti – Huvallâhullezî – Anlamı

Haşr Suresi 22. Ayet

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾

Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, âlimul gaybi veş şehâdeti, huver rahmânur rahîm(rahîmu).

O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.

* * *

Haşr Suresi 23. Ayet

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾

Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, el melikul kuddûsus selâmul mu’minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir(mutekebbiru), subhânallâhi ammâ yuşrikûn(yuşrikûne).

O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.

* * *

Haşr Suresi 24. Ayet

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fîs semâvâti vel ard(ardı) ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).

O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Daha yeni Daha eski