Al-i İmran Suresi 26-27. ayetleri (Kulillahümme Malikel-Mülk)

Al-i İmran Suresi 26-27. ayetleri (Kulillahümme Malikel-Mülk)
Kuran-ı Kerim, Ali İmran Suresi 26 ve 27. Ayetleri Anlamları, Arapça ve Türkçe Okunuşları ve Faziletleri

Âl-i imran suresi 26 – 27.ayetleri – “Kulillahümme malike’l-mülki tü’ti’l-mülke men teşa’ü…” Anlamı, Arapça-Türkçe Okunuşu ve Fazileti

Kuran-ı Kerim’in 3. suresi olan Âl-i imran 26 ve 27 ayetleri, zenginlik, bereket, mal mülk gibi istekler ve maddi ve manevi hacetler için oldukça tesirli ve devamlı okunması tavsiye edilmiş birer dua ve zikirdir.

Ali İmran Suresi 26. ayet ve 27. ayet ikisi birlikte olarak Arapça okunuşu, Diyanet Meali ve açıklaması, zikrinin fazileti, sırları ve faydaları

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي الْنَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الَمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ

Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim. “Kulillahümme malike’l-mülki tü’ti’l-mülke men teşa’ü ve tenziü’l-mülke mim men teşa’ü ve tü’ızzü men teşa’ü ve tüzillü men teşa’ü biyedike’l-hayrü inneke ala külli şey’in kadir.

Tülicü’lleyl, fi’n-nehari ve tülicü’n-nehare fi’l-leyl, ve tuhricü’l-hayye mine’l-meyyiti ve tuhricü’l meyyite mine’l-hayyi ve terzüku men teşa’ü bi gayri hisab.”

Anlamı: Ali İmran 26. Ayet Meali: De ki: “Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.”

Ali İmran 27. Ayet Meali: “Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin.”

Al-i İmran Suresi 26 ve 27. Ayetleri Fazileti ve Sırları
  • Mal ve mülk sahibi olmak isteyenler yukarıdaki belirtilen ayeti kerimeyi her gün 41 kere okumaya devam ederlerse muratlarına erişirler. Mal ve mülk sahibi olur.
  • Bu ayeti kerimeyi 5 vakit Namazların ardından 1’er kere okuduktan sonra 66 kere “Ya Kadir, Ya Kayyum, Ya Kaviyy, Ya Kaim, Ya Kuddus” okunursa her türlü kazadan korunur.
  • Bu duayı mal ve mülk sahibi olmak isteyenler, manevi yönden iktidara erişmek isteyenler, servetinin çoğalmasını isteyenler her gün en az 4 defa okumalıdır. Bunu günde 41 defa okurlarsa, daha etkili olur. Bunu sürekli olarak yapanlar, kısa sürede mallarında olan artışı göreceklerdir. Her geçen gün daha fazla zenginleşeceklerdir. Rahat ve huzur dolu bir yaşamları olacaktır.
Resulü Ekrem (s.a.v.) bu ayeti kerimelerin fazileti için şöyle buyurmuştur:

“Bu ayeti kerimeler nazil oldukları vakit Allah Teala ile aralarında hiç bir perde bulunmaksızın Arşı İlahiyyeye yapışarak; “Ya Rab, bizi dünyaya ve sana asi olanlara indiriyorsun.” dediler.

Allah Teala buyurdu ki: “Ahdim olsun, sizi her namazın arkasından okuyan kimsenin kusurlarına bakmayarak makamını cennet kılarım. Onu hatiyratül kuds’te iskan ederim. Her gün kendisine yetmiş defa nazar edeceğim. Ve onun yetmiş tane hacetini yerine getiririm. Onların en küçüğü ise mağfirettir. Onu bütün düşmanlarından muhafaza edip hasedcilerin şerrinden koruyacağım.”

Ali İmran 26-27 İniş (Nüzul) Sebebi


İbni Abbas (ra) ve Enes b.Malik (ra)’dan yapılan sahih rivayete göre,deniliyor ki:

Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz, Mekke’yi fethettikten sonra ümmetine ileride Fars (İran ve dolayları), Rum (Bizans)’ın fethedileceğini va’detmişti.

Bunu duyan Yahudilerle bazı münafıklar: “Hayal ürünü bu, çok uzak bir iş; Muhammed (s.a.v) nerede, Fars ve Rum nerede? Onlar Muhammed’den (SAV) çok güçlü ve çok daha engelleyici bir kuvvete sahiptirler. Mekke ve Medine Peygamber Efendimiz’e (s.a.v) yetmiyor da İran ve Bizans’ın mülküne göz dikiyor.” dediler.

Bu olay üzerine bu ayetler inmiştir.

Diğer bir rivayette Katade diyor ki: Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz Rabbinden Fars ve Rum ülkelerinin kendisine verilmesini diledi. Bunun üzerine bu ayet indi.
Daha yeni Daha eski