Esma-i Erbain-i İdrisiyye 36. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Esma-i Erbain-i İdrisiyye 36. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Okunuşu: Yâ Mahmudü felâ teblugul evhamü külli künhi senaihi ve mecdihi.

Anlamı: Ey bütün âlemlerin tedbir umurları üzerine ızzu celâli satvetinin ve Kibriya-ı kemâli saltanatının adaleti ile tasarruf eden Hakim, Adil, Celil, Zülcelâl ve ey mütekebbiri vezir padişahı bizeval! Fûyuzatı hüküm ve fermanın mecrayı adl’den âlemlere câridir. Ve zayıf, hakir, biçare kullarına vaadi kerimin sadıkdır.

FAZİLETLERİ


Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur:
  • Bir kimse Allah Teâlânın Celâl ve Cemâl sıfatlarının sırlarına mahrem (arif) olmak murad etse devamlı bu ismi okumağa meşgul olmalıdır. Buna devam eden kimse ile halk içinden hiç bir kimse ululuk rütbesinde onunla muaraza edemezler. Eğer bir kimse O’nunla vâde kılsa; bu şerefli isim hürmetine hilaf etmez.
  • Eğer bir kimse perhizi kâmile ile 40 gün günde 5000 kere bir halvetde zikir etse; ismi celilin âsârı tecellisinden gönlü mücellâ (parlak) olur. Gönlüne ânz olan vesenih beşeriyet ve hevai şehavat mahv olur. Âlemin hâlleri gönül aynasına akseder.
  • Bu ism-i şerif her ne niyetle okunursa kabul olur. Hem okumalı hem de ismi (duayı) üzerinde taşımalıdır.
Daha yeni Daha eski