Esma-i Erbain-i İdrisiyye 34. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Esma-i Erbain-i İdrisiyye 34. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti


Okunuşu: Yâ Mubdîe’l beraya ve muÎde ma ba’de fenaıha bikudretihi.

Anlamı: Ey kudreti celâliye ve cemâliyenin, ilim ve iradeti kemaliyenin tam ihatasıyla bütün mukadderata karib olan, dualara icabet eden.

FAZİLETLERİ


Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur:
  • Bir kimse bu ism-i şerifin zikrine meşgul olsa; kendisine uzak olan yalan olur.
  • Ve de bir kimse riyazât-ı kâmile ile bir halvet-de 40 gün, günde 3000 kere bu ism-i şerifi zikir etse ve keza o miktar gecede de zikir etse; ervahı mukarrebin icabet edip hacetini reva ederler.
  • Bir hüsnü hâl sahibi kimse sui hâl (kötü bir durum) ile zemm olunur (yerilir), olsa; yahut bir beldenin insanları (hakkında kötü konuşur) olsalar; o kimselerin dillerindeki kötü sözleri gidermek, onları öyle konuşmakdan men etmek için bu şerefli ismi 7 gün 7000’er kere okumalıdır. Perhizi kâmüle ile ve oruçlu olduğu hâlde. 7 günün tamamında 7 türlü renkle boyanmış ipek, iplik olsun, keten ipliği olsun, yahut pamuk ipliği olsun. Ama bunlardan 7 çeşit hazır renkli bulunmazsa 7 ayrı renge boyatmalıdır. O ipliği 7 kat edip evvelâ hakkında dedikodu edenleri dillerini bağlamak niyetine 7 düğüm düğmelemeli. Allah’ın emriyle dülleri tutulup o kimsenin aleyhinde konuşamazlar.
  • Bu ism-i şerif her ne niyetle okunursa kabul olur. Hem okumalı hem de duayı üzerinde bulundurmalıdır.

Muhammed.net

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında hadis, siyer, sünnet, sahabe, Kur'an, dua vb. konularda yayın yapan islami bilgi sitesidir. facebook pinterest google external-link

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال