Esma-i Erbain-i İdrisiyye 27. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Esma-i Erbain-i İdrisiyye 27. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Okunuşu: Yâ Azizü’l menîü-l galibe âlâ cemî’ı emrihi fela şeye yuadülihü.

Anlamı: Ey Aziz zülcelâl! Zâtı izzu celâlin misal-sizdir. Seha hususunda zâtına vusul müyesser değildir. Ki; celâli izzetin men eder. Cümle âlemden müstağni padişahı lâyezalsın. Her ne emrin olursa hükmü fermanın üzere kuvvet, güç ve mutlak galibsin.

FAZİLETLERİ


Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur:
  • Bir kimse bu şerefli ismi devamlı şekilde zikreder olsa; bulunduğu mertebede daim olup izzeti ve üstünlüğü artar, aziz olur. Ve başkalarının üzerine galib olup onları mağlûb ve acz eder.
  • Bir kimse düşmanlarının suikastını gidermek ve onlan mağlûb etmek gerektiğinde perhizi kâmil ile riyazet edip 71 gün insanlardan uzlet etmeli ve bu müddet zarfında bu şerefli ismi günde 7000 kere zikir etmelidir (okumalıdır.) O suikasdı olan düşmanının şeklini tasvir edip (resmini yapıp) ıslahım murad ederse o şeklin (resmin) yüzünü beyaz etmelidir.
  • Eğer tard etmek murad ederse düşmanının yüzünün rengini siyah etmelidir.
  • Eğer ölümünü murad ederse yüzünün rengini kırmızı yapmalıdır. Ama insanlara muzırr, zararı olmazsa bu caiz değildir. Maadası mani’ değil, müddet tamam olduğunda muradı hasıl olur.
  • Her kim bu şerefli ismi günde 112 kere zikir etse; insanlar arasında muazzez ve mükerrem olur.
  • Aziz ismini zikir edinse aziz olur. Fakat aziz olduğunda yaratılmışların üzerine galebe zuhur eder. O galebeyi Allah Teâlânın razı olacağı hususlara sarf etmek gerekdir.
  • Bir kimse bu ismi (duayı) okumağa devam etse; asla fakirlik görmez.
Daha yeni Daha eski