Esma-i Erbain-i İdrisiyye 26. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Esma-i Erbain-i İdrisiyye 26. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Okunuşu: Yâ Hamidü’l fealü zelcemni velmenni ala cemî’ı halkıhî bilutfihi.

Anlamı: Ey bütün işleri övülmüş olan Allahım! Her çeşit ni’metlerin; zahirî ve batını nimetlerinin hepsi; lûtfu keremin ve fazlı inayetinle bütün yaratıkların içindir.

FAZİLETLERİ


Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur:
  • Bir kimse bu ismin zikrine devam eder olsa; envai ni’metlerle rızıklanır.
  • Bir kimse perhizi kâmile ile 40 gün, günde 7000 kere bu şerefli ismin zikrine devam etse; halvetinde yabancılarla sohbet etmemek şartıyla o kimse nimet-i diniyeden veya ni’met-i dünyeviyeden her hangisinin çok olmasına, artmasına niyet ederse; o ni’met çoğalır ve günden güne artar.
  • Her kim bu ism-i şerifi devamlı olarak günde 300 kere zikir etse; dilinde fesahat (konuşmasında düzgünlük, açıklık) peyda olur. Yüzüne melehât (güzellik) gelir.
  • Akidesi (inancı) temiz ve düzgün, hâli güzel olur. Bir kimse bu şerefli ismi hiç terketmeyip devamlı zikir etse; eğer şah ise; cihana meliki adi ile dolar. Eğer derviş ise; iklimi vücudda dil meliki adi ile dolar.
  • Bu duayı okuyanın malı her defasında eksilmez, git gide artar.
Daha yeni Daha eski