Esma-i Erbain-i İdrisiyye 23. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Esma-i Erbain-i İdrisiyye 23. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti
Okunuşu: Yâ Allâmel guyubü fela yefütü şey’in min hıfzıhi vela yeudühü.

Anlamı: Ey gaiblerdeki gizliliklerin sırlarım bilen Allahım! Eşyanın sırlarından bir şeyin miskal zerresi ilminden ve hıfzından kaybolmaz, yok olmaz. «Kad ehate bi külli şeyi ilmi» (Allah’ın ilmi her şeyi kaplamıştır.) âyetdir.


FAZİLETLERİ

Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur:
  • Bir kimse doğru ve düzgün bir niyetle bu ism-i şerifin zikrine devam etse; Allah Teâlâ ona iki dünya (dünya ve âhiret) saadeti verir ve o kimsenin ismi Meşrukdan Mağribe dek şöhret bulur.
  • Bütün insanlar ona inanır, hepsinin önderi olur.
  • Bir kimse günde 1000 kere zikretmeğe devam etse; din ve dünyası mamur ve makbul olup kalbi selim, dili açık – düzgün ve yüzü güzel olur. İnsanlar ona muhabbet eder ve onun üzerine ikbal ederler.
  • Bu ism-i şerif da’vet-el esmâ’dır. (Kulaklara çağrı ve ziyafetdir.)
  • Bir kimse insanları – memleketi idareci ve yönetici olsa; insanları idareye ve memleketi yönetmeye kudreti olmasa; günde 3000 kere bu ismin zikrine meşgul olsa; ona o memleketin salâh ve fesadına muttali olmağa (iyiliğini – kötülüğünü anlamağa) bir ilim i’ta ve üâm olunur. Memleketi ve insanları adaletle iyi bir şekilde idare etmek müyesser olur.
  • Bir kimse bu ism-i şerifi, harf-i nida ile zikir etse; o kimse mugayyabat ile tekellüm eder. İnsanların benliğini keşfeder. Ve onun ruhu ulvî âlemlerin hepsini dolaşır. Kainat haberlerine, meleklerin işlerine muttali olur.
Daha yeni Daha eski