Esma-i Erbain-i İdrisiyye 22. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Esma-i Erbain-i İdrisiyye 22. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Okunuşu: Yâ Mübdiâl bedâ’i lem yebgı fî inşaiha avnen min halkıhi.

Anlamı: Ey Mübdii! Bütün kâinatı ve mahsus unsurları ihdas edici mutlak yaratıcısın. Ve bütün mânâ, söz ve ibareleri ve harflerdeki bilgileri icad eden muhakkak yaratıcısın. Bütün ulvî ve süflî şeylerin hepsini aletsiz ve maddesiz vücuda getirmekde, var et-mekde hiç kimseden bir yardım istemezsin.

FAZİLETLERİ


Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur:
  • Bir kimse riyazât-ı kâmile ile hayvanatdan ve ondan hasıl olandan perhiz etmek üzere oruçlu olduğu halde 40 gün itikâf edip her gün günde 7000 defa bu ism-i şerifi zikir edip dua etse ve her gün halvethânesinde güzel koku tütsü etse; Meliklerin, sultanların ve mü’minlerden her sınıf kimsenin kalblerini teshir etmesini Cenâb-ı Hakkdan isterse Allah’ın izniyle hepsi müsahhar olur.
  • Eğer asker ile Sultanın arasını düzeltmeye gayret gösterirse icabet olup iki taraf ıslahı kabul eder.
  • Bir kimse her gün 77 kere bu mübarek ismi zikir etmeğe devam etse; İlim (Maarifet, keşf) keramet zikreden kimse için hasıl olur. Ve Allah’ın izniyle çok faidelerle nzıklanır. Ve o kimsenin kalbinden diline çeşitli ilimler ve faziletler akar.
  • Havassı eşyanın fayda ve zararına tam vukufu hasıl olur.

Daha yeni Daha eski