Esma-i Erbain-i İdrisiyye 11. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Esma-i Erbain-i İdrisiyye 11. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti
Esma-i Erbain-i İdrisiyye 11. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti
Okunuşu: Yâ Kebiyrü entellahüllezi la tehtedi’l ukulü livasfi azameti.

Anlamı: Ey ezelî, ebedî Kibriya sahibi olan Allahım! Öyle azamet ve kibriya sahibisin ki; zümre-i irfanın kalblerini hidayet nurunla safi ve basiret gözlerini mucellâ (parlak) edersin. Evsaf-ı azametin ve kibriya-i celâletin müşahedesiyle haz ve nasibalırlar ve gönülleri vasf-ı azametle vüs’atleri (genişlikleri) miktarı dolar.

FAZİLETLERİ

  • Bir kimsenin borcu çok olsa; bu ismi devamlı okusa, Allah Teâlâ borcunu ödetir. Hiç ümit etmediği yerden dünyalık gelir.

Cenabı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur ki:

  • Bir kimse tenha bir yerde 40 gün halvet edip (yalnız kalıp) her gün günde 1000 kere bu ismin zikri ile meşgul olsa; maksadı her ne ise hâsü olur. Ve müvekkel olan melâike hazır olup muti, münkat ve hükmüne râm olur.
  • Bir beldenin vali ve hâkiminin şan ve şerefi düşse; 3 gün oruçlu olup hayvanatdan ve ondan hasıl olanlardan perhiz ederek günde 1000 defa bu ismi zikretse; insanlar arasında şan ve şerefi artar ve mehabet (heybet) peyda olur.
  • Bir kimse bu ism-i şerifi gecede ve gündüzde 20.000 kere zikir etmeğe devam eder olsa; Azamet sahibi olan yüce Allah evliyasına ettiği kerametle mükerrem eder. Yani evliyasına verdiği kerameti ona ela verir.
  • Bir kimse günde 232 kere zikir etse; ni’meti artar. Vakti hoş geçer. Allah’ın inâyetlyle insanlar arasında şanı yüce ve bulunduğu yerin eşrefi olur.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski