Esma-i Erbain-i İdrisiyye 2. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Esma-i Erbain-i İdrisiyye 2. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Okunuşu: Yâ İlahel aliheter-refii celalühü.

Anlamı: Ey İlâhel ecellil aliyyül âlâl Tecelliyi Celâlin şirki hevayi ve zenbi vücudu muzmahil ve İfna edip nuru hakikatınla gönlüme sebat veren mabudu hakikim ve maksudu tahkikim İlâhî Sensin. Celâli izzetin gayet yücedir.

FAZİLETLERİ

  • Eğer bir kimsenin eli dar olsa, fakir olsa halkın gözünde hakir olsa; 20 gün müddetle her gün bu şerefli ismi, duayı 15 defa okumalıdır. Halkın gözünde yücelir. O kimseyi gören herkes büyük, ulu görür. O kimse artık fakir olmaz.
  • Eğer bir kimsenin eli dar olsa; insanların nazarında itibarı olmasa ve buna hakaret nazarıyla baksalar; gerekdir ki; bu şerefli ismi (duayı) 20 gün müddetle her gün 15 kez okumalıdır. Allah Teâlâ’nın inayetiyle halkın nazarında muhterem olur, itimatlı olur.
  • Bir işin başında amir konumunda olup da insanlar arasında hürmeti ve menzilesi bulunmayan bir kişi, bulunduğu vazifede saygınlığı ve heybeti olsun istiyorsa, bu ism-i şerifi sabah namazının sünnetiyle farzı arasında 15 kere okur. işte o zaman Allah-u Te'ala kendisine heybet ve vakar ihsan eder, mülkü genişler ve hürmeti kuwetlenir.
  • Bu ism-i şerifin hassalarından biri de şudur; Allah-u Te'ala beş vakit namazın akabinde bu ism-i şerifi 15 kere okuyanın yüzünü nurlandırır, kendisine heybet ve vakar ilka eder.
  • Eğer devamlı okursa ervah ki; bu şerefli isme (duaya) musahhardır; ona zahir olurlar, görünürler.
  • Bu ism-i şerifi her gün 20 kere okuyanın Allah-u Te'ala rızkını genişletir.
  • Nefsi heva ve zenbi vücud derunundan halâs bulup izzet ve şeref hasıl olur.

Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur ki:
  • Bir kimse ihtiyaç yüzünden ve itibar yönünden işinde gücünde sıkıntı çekse; günde 36 defa bu şerefli ismi (duayı) okumalıdır. Allah Teâlânın inayetiyle insanlar arasında itibar görür ve sıkıntılı durumu genişliğe tebdil olur.
  • Eğer riyazatı kâmile ile tahareti zâhir’e ve bâtın’a (iç ve dış temizliği) üzere bir halvetde günde 7000 kere bu esmai şerifi okumağa devam etse, vasıtasız ve doğrudan doğruya Hakkdan yahut vasıta ile ervah-ı âliye (kudsal ruhlar) icabet buyurup Cenab-ı hakkın yoluna ulaşmağı anlatırlar. O kimsenin gönlü nuru İlâhi ile münevver olur.
Daha yeni Daha eski