Esma-i Erbain-i İdrisiyye 2. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Esma-i Erbain-i İdrisiyye 2. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti
Esma-i Erbain-i İdrisiyye 2. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti
Okunuşu:  Yâ İlahel aliheter-refii celalühü.

Anlamı: Ey İlâhel ecellil aliyyül âlâl Tecelliyi Celâlin şirki hevayi ve zenbi vücudu muzmahil ve İfna edip nuru hakikatınla gönlüme sebat veren mabudu hakikim ve maksudu tahkikim İlâhî Sensin. Celâli izzetin gayet yücedir.

FAZİLETLERİ

  • Eğer bir kimsenin eli dar olsa, fakir olsa halkın gözünde hakir olsa; 20 gün müddetle her gün bu şerefli ismi, duayı 15 defa okumalıdır. Halkın gözünde yücelir. O kimseyi gören herkes büyük, ulu görür. O kimse artık fakir olmaz.
  • Eğer bir kimsenin eli dar olsa; insanların nazarında itibarı olmasa ve buna hakaret nazarıyla baksalar; gerekdir ki; bu şerefli ismi (duayı) 20 gün müddetle her gün 15 kez okumalıdır. Allah Teâlâ’nın inayetiyle halkın nazarında muhterem olur, itimatlı olur.
  • Eğer devamlı okursa ervah ki; bu şerefli isme (duaya) musahhardır; ona zahir olurlar, görünürler.
  • Nefsi heva ve zenbi vücud derunundan halâs bulup izzet ve şeref hasıl olur.

Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur ki:

  • Bir kimse ihtiyaç yüzünden ve itibar yönünden işinde gücünde sıkıntı çekse; günde 36 defa bu şerefli ismi (duayı) okumalıdır. Allah Teâlânın inayetiyle insanlar arasında itibar görür ve sıkıntılı durumu genişliğe tebdil olur.
  • Eğer riyazatı kâmile ile tahareti zâhir’e ve bâtın’a (iç ve dış temizliği) üzere bir halvetde günde 7000 kere bu esmai şerifi okumağa devam etse, vasıtasız ve doğrudan doğruya Hakkdan yahut vasıta ile ervah-ı âliye (kudsal ruhlar) icabet buyurup Cenab-ı hakkın yoluna ulaşmağı anlatırlar. O kimsenin gönlü nuru İlâhi ile münevver olur.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski