Ebu Mes’ud el-Bedri (r.a.)

Ebu Mes’ud el-Bedri (r.a.)

Ebû Mes’ud el-Bedrî (r.a.), Medineliydi. Akabe Biatı’nda bulunup hayatı pahası­na Re­sû­lul­lah’ı koruyacağına dair söz verenlerdendi. Peygamberimizle birlikte bütün savaşlara iştirak etti. Çok büyük kahramanlıklar gösterdi. [1]

Hayatı hakkında fazla bir bilgi bulunmayan Ebû Mes’ud’un (r.a.), birçok hadi­sin bize kadar ulaşmasında büyük hizmetleri oldu. 102 hadis rivayet etti. Bu hadislerden ikisi şu mealdedir:

“Bir zat Re­sû­lul­lah’a gelerek, ‘Benim binek devem öldü. Bana başka bir deve temin eder misin?’ dedi. Peygamberimiz (a.s.m.), ‘Benim yanımda deve yoktur.’ diye cevap verdi. Bunun üzerine orada hazır bulunanlardan biri, ‘Yâ Re­sû­lal­lah, ben onu, kendisine binek temin edebilecek birine götüreyim.’ deyince, Peygam­ber Efendimiz şöyle buyurdu: ‘Bir hayra vesile olan, o hayrı yapanın sevabı ka­dar sevap kazanır.’” [2]

“Geçmiş peygamberlerden bize ulaşan sözlerden biri de şudur: Utanmadıktan sonra istediğini yap.” [3]

[1]Üsdü’l-Gàbe, 5: 296.
[2]Müslim, İmare: 133; Müsned, 4: 120.
[3]İbni Mâce, Zühd: 17; Müsned, 4: 122.
Daha yeni Daha eski