Salavat-ı Azam (Büyük Salavat) Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

Salavat-ı Azam (Büyük Salavat)
Şeyh Muhammed El Arifi ile El İmam Es-Seyyid Muhammed Takiyüddin tarafından; Şeyh Yusuf Bin İsmail eserinde “Saadetül Dara” isimli kitabta yazılmıştır.

Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es’elüke bismikel a’zamil mektubi min nuri vechikel a’lel müebbed. Eddaimil bakıl mühalled. Fi kalbi nebiyyike ve rasulike Muhammed. Ve es’elüke bismikel a’zamil vahıdi bi vahdetil ehad. El müteali an vahdetil kemmi vel aded. El mukaddesi an külli ehad* Ve bi hakkı Bismillahirrahmanirrahıymi kul hüvellahü ehad. Allahüssamed* Lem yelid ve lem yuled. Ve lem yekün lehu küfüven ehadün en tüsalliye ala seyyidina muhammedin sirri hayatil vücud. Ves sebebil a’zami li külli mevcud. Salaten tüsebbitü fi kalbil iman. Ve tühaffizunil kur’an. Ve tüfehhimüni minhül ayat. Ve teftehu li biha nural cennat. Ve nuran neıym. Ve nuran nezari ila vechikel kerim. Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

Anlamı: Ey Allahım! Şüphesiz ben Senden; o yüce, müebbed, daim ve ebedi olan Zâtın’ın (yaratttığı o mübarek) nûrundan; O Peygamberlerin ve Rasûlün Muhammed (Aleyhisselam)’ın kalbine yazılmış olan o En büyük İsmin hürmetine istiyorum. Yine elbette ki ben Senden (ikincisi ve üçüncüsü olan sayılar itibariyle değilde) ehadiyyetin birliği ile tek olan,kemmiyet ve adedin tekliğinden de yüce ve herkesten (de herşeyden de ) Mukaddes olan İsm-i Âzam’ın bahşına istiyorum. Ve nihâi olarak da: O Rahman ve o Rahim olan Allah’ın ismiyle! de ki: “O Allah’tır, Ehad’dir.Ancak Allâh Samed’dir (hiçbir kimseye muhtaç olmayıp herkes kendisine muhtaç olandır). O doğurmamıştır ve doğrulmamıştır. Hiçbir kimse O’na denk de olmamıştır.”(meâlindeki İhlâs Sûresi) hakkı için diliyorum ki;varlık âleminin vâr olmasının sırrı ve her bir mevcur(yaratılmış) için en büyük (var olma) sebeb’i olan Efendimiz Muhammed’e öyle bir salât ile salât edesin ki o salât;kalbimde imânı sabit kılsın,bana Kur’an-ı Kerim’i ezberletsin,ondaki âyet-i kerimleri bana anlama kabiliyeti sağlasın,onunla bana(umûmen) cennetlerin nûrunu,(hususen de) Na’im cennetinin nûrunu ve Keremli Zâtın’ı müşâhedenin nurunu açasın. (Ey Allâh! Efendimiz’e) Ehl-i Beyti’ne ve sahâbesine (de bu salâtl beraber çokca selam eyle.

SIRLARI
 • 40 gün boyunca, günde 100 kere Salavatı Azam okunursa, Allah'ın birinci sınıf koruyucusu (Evliya) yanınızda bulunacaktır.
 • Düşmanı yenmek ve zalimin şerrinden kurtulmak için cumartesi gecesi bin kere okunur.
 • Hırsız ve Düşmanları önlemek için 7 kere okunur.
 • Borç ödemek ve kayıp olan eşyalar için 7 kere okunmalı
 • 5-Baş ağrısı migren ve göz ağrısı için suya 7 kere okunur.
 • 6-Kuyu suyu içine (Veya yağmur suyu da olur) ve soğuk süte 7 kere okunup, vücuda şifa niyetine sürülür.
 • İdrar yolu rahatsızlıkları için 7 kere oku.
 • Nefes darlığı, korkulu rüya, üşütme, göğüs ağrısı, uykusuzluk, halsizlik ve tüberküloz için geceleri okunacak.
 • Eş bulma ve evlenme için okunursa çok hızlı sonuç alınır.
 • Muradının yerine gelmesi için, fakir fukaraya sadaka verir, daha sonra bu salavatı yüz kere okur, sevabını Hazreti Peygamber (s.a.v.) efendimizin ruhuna hediye edersin ve muradını Allah Teala' dan (Celle celalühü) arz edersin.
 • Peygamber efendimizi (s.a.v.) rüyada aleminde görmek istersen ya da dünya ve uhrevi bir konu için haberdar olmak istersen yatmadan önce yüz kere bu Salavat-ı Şerife'yi oku ve kıbleye yönelip yat. Yatmadan önce de gül yağı ya da gül suyu sürün. Allah'ın izni ile muradına nail olacağını görürsün. (S. Dareyn)
FAZİLETLERİ
 • Her gün bu Salavatı Azamı yüz kere okuyan, evliyalar zümresine nail olur.
 • Salavatı Azamı okuyanın Rızkı kolay olur.
 • Salavatı Azamı okuyan Düşmanı yener.
 • Kayıp eşya ya da insanların bulunması için fayda sağlar.
 • Borcu ödemeyi kolaylaştırır.
 • Her gün bin kere okunursa rızka kavuşulur.
 • Hastalıkların tedavisi için suya 7 kere okunur.
 • Sıra dışı cin veya bir şekilde insan vücuduna musallat olan şeytanlar için suya okunur.
 • Üzüntü ve kederden kurtulur.
 • Salavatı Azam, büyü ve sihirleri bozar.
 • Salavatı Azamı, okuyan suçsuzun ceza evinden kurtulmasına vesile olur.
 • Her türlü istek ve haceti olur.
 • Salavatı Azamı okuyan Peygamber Efendimizi rüyasında görür.
Daha yeni Daha eski