Sakal Bırakmanın Hükmü Nedir?

Sakal Bırakmanın Hükmü Nedir?

Erkekler fıtrat olarak sakal bırakabilirler. Müslüman erkekler için sakal bırakmanın hükmü sünnettir. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) kendisi sakal bırakmış ve bunu tüm ümmetine tavsiye etmiştir. Hem Efendimiz’in bir davranışı olduğundan hem de Müslüman erkeklere tavsiye ettiğinden sünnet sevabı çok fazladır. Kısaca Peygamberimiz’in (Sav) hem fiili, hem de kavli bir sünnetidir. Sakal bırakmak ile ilgili hadisler, mezheplere göre sakal bırakma, sakalı kesmenin günahı gibi başlıklar da yazımızda anlatılmıştır.

Sakal hiç bir zaman o zamanın (Hz. Muhammed (Sav) zamanının) kültürü ve o yerin (Arabistanın) kültürü olmamıştır. Çünkü Efendimiz (Sav) zamanında da sakal bırakmayan bir çok Arap bulunmaktaydı. Peygamber Efendimiz’den (s.a.v.) zamanında ve O’nun tavsiyeleriyle sakal bırakmak erkekler için Müslümanlığın bir simgesi haline gelmiştir.

Sakal Farz mı, Vacip mi, Sünnet mi?

İslam Alimlerinin hiçbiri sakal bırakmanın farz olduğu söylememiştir. Ayrıca vacip de denmemiştir. Sakal bırakmak sünnettir. 4 büyük mezhep alimleride sakal bırakmayı sünnet olarak görmüşlerdir. Sakal bırakmak sünnet olduğu kesindir fakat sakalın kesiminde bazı farklı görüşler vardır. Şafi mezhebine göre sakalın kesimi tenzihen mekruhtur. Hanefi mezhebi ve diğer mezheplere göre ise sakalı bıraktıktan sonra kesmek, tahrimen mekruhtur.

Sakal ve bıyık bırakmak ile ilgili bir çok hadisi şerif bulunmaktadır.

Sakal Bırakmak İle İlgili Hadisler

Sakal bırakmak ile ilgili hadislerde genelde bıyıktan da bahsedilir.“Bıyığınızı kısaltınız, sakalınızı uzatınız.” (Buhari)

“Bıyıklarınızı kırpınız, sakallarınızı uzatınız. Mecusilere muhalefet ediniz.” (Müslim)

“On şey fıtrattandır (yaratılıştan olması gereken adetlerdendir): bıyığı kısaltmak, sakalı bırakmak, misvak kullanmak, buruna su çekmek, tırnakları kesmek, parmak aralarını yıkamak, koltuk altını temizlemek, etek tıraşı olmak, istinca ve istibra.” (Müslim)

“Bıyığından almayan bizden değildir.” (Buhari)

Sakal Bırakmamak Günah Mı?

Sünneti terketmenin günahı yoktur. Ama sünnet sevabından mahrum kalınır. Sakal bırakmakta sünnet olduğu için sakal bırakmayan Müslüman bir erkek günaha girmez ama sünnet sevabından da mahrum kalır. Kısaca dinimiz sakal bırakmayı emretmemiştir, bu bir sünnettir, terkeden günahkar olmaz.

Sakal bırakmanın hükmü olarak sakal bırakmak dinin bir şartı değildir demiştik. Ama sakal bırakmayı sünnet kabul etmemek, onu yok sayarak yani hadisleri inkar etmek büyük günahtır. O zaman Peygamber’in (s.a.v.) kişiliğini ve tavsiyelerini inkar etmek anlamına gelir.

Sakal ve Bıyığın Ölçüsü

İslam Alimleri genel olarak bıyığın derin bir şekilde kırpılmasını ve üst dudağın gözükecek şekilde olmasını söylerler. Sakal içinde, bir tutamdan fazlasının kesilmesini ifade ederek yüzün iki tarası ve çenenin hepsinde bırakılmasını söylerler.

Hz. Ömer (r.a.), sakalını uzatmış birine, bir tutamdan fazlasını kesmesini söylemiştir.
Daha yeni Daha eski