Helak Eden Günahlar

Helak Eden Günahlar

Allah'ın haram kıldığı yedi şeyden birini yapıyorsanız helak oldunuz demektir.

Allah Teâlâ'nın mûcize kitap Kur'ân-ı Kerîm'de emrettiği ve Resûlullah'ın müminleri îkaz ettiği günâhlardan kaçınmamız gerekiyor.

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Faiz yiyenler (kabirlerinden), şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onların "Alım-satım tıpkı faiz gibidir" demeleri yüzündendir. Halbuki Allah, alım-satımı helâl, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse, geçmişte olan kendisinindir ve artık onun işi Allah'a kalmıştır. Kim tekrar faize dönerse, işte onlar cehennemliktir, orada devamlı kalırlar.” (Bakara, 275)

Resûlullah buyuruyor:

“Fâizin her çeşidi kaldırılmıştır; ayağımın altındadır. Lâkin borcunuzun aslını vermek gerektir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız! Allâh’ın emriyle fâizcilik artık yasaktır. Câhiliyeden kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım fâiz de Abdülmuttalib’in oğlu (amcam) Abbâs’ın fâizidir.” (Müslim, Hac, 147; Ebû Dâvûd, Menâsik, 56; İbn-i Mâce, Menâsik, 76, 84;)

HELAK EDEN 7 GÜNAH

Resûlullah buyuruyor:

“-Yedi helâk ediciden kaçının!” Sahâbîler:

“-Ey Allah'ın Resûlü! Bunlar nelerdir?” diye sordular.

Hz. Peygamber (s.a.v.):

“-Allah’a ortak koşmak, sihir (büyü) yapmak, Allah’ın haram kıldığı bir nefsi haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaçmak, evli, namuslu ve hiçbir şeyden haberi olmayan kadınlara zina isnad etmektir,” buyurdu. (Buhârî, Vasâyâ 23, Tıb 38, Hudûd 44; Müslim, Îmân 145. Ebû Dâvûd, Vasâyâ 10; Nesâî, Vasâyâ 12)
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال