Duanın Faydaları

Duanın Faydaları

 1. Duâ, Allah’tan hidayet ve başarı talebidir. Duâ insanı başarıya ulaştırır.
 2. Rızkın genişlemesine, sağlığın artmasına, ömrün bereketlenmesine vesile olur.
 3. Duâ, hazinesi sonsuz, kerem ve ihsanı bol olan Allah’tan istemektir. O, bir şeye ol deyince olur. Bir isteği yerine getirmekle hazinesi eksilmez.
 4. Duâ edeni Allah’ın rahmeti kuşatır. Allah’ın ihsanı ve yardımı ona yönelir.
 5. Duâ eden, Allah’a itaat etmiş olur. Duâyı terk etmek günahtır, Allah’a karşı kibirlenmektir.
 6. Genişlik ve sağlık zamanlarında duâ etmek, darlık ve hastalık zamanlarında fayda verir.
 7. Allah, kulunun çok ve ısrar ile duâ etmesini sever.
 8. Duâ hayrı çeker, zararı savar.
 9. Duâ eden, duâsının yararını ya hayatında, ya da öldükten sonra muhakkak görür.
 10. Her duâ, Allah’ın indinde muhafaza edilir, karşılığı ya dünyada ya da âhirette verilir.
 11. Duâ, öyle kerim bir zattan istemektir ki, O kendisine açılan elleri boş döndürmekten utanır.
 12. Duâ insanı belâdan korur, inmiş ve inecek musibetlere karşı bir kalkandır. Belâların etkisini azaltır, Allah’ın kaderini hafifletir.
 13. Kazâ ile duâ arasında bir çarpışma olur, duâ kazânın acı etkilerini önler, gücünü azaltır.
 14. Duâ, Kadir-i Mutlak’a karşı son derece küçülme, hudu’ ve huşu’dur. Bu küçülme ve huşu’, Kerem ve rahmeti sonsuz olan Allah’ın rahmetini celbeder. Bunun için duâ, ibadetin özü kabul edilmiştir.
 15. Duâ, düşmanların düzenlerini bozar, üzüntü ve sıkıntıları defeder. İnsanı ruhunu tasalardan arıtıp temizler.
Daha yeni Daha eski