İmam Nablusi Rüya Tabirleri O Harfi

İmam Nablusi Rüya Tabirleri O Harfi

* OBA: Bir kimsenin rüyada bir dere kenarında ve yeşillikler içinde kurulmuş oba görmesi, sevince, sürura, müjdeye, ferah ve genişliğe delâlet eder. Obada misafir olduğunu görmek, rızkın artacağına, rütbeey ve güzel talihe delâlet eder.

* OBUR: Kişinin rüyada obur bir adamı görmesi veya onun durumuna düşmesi, günah ve kötülük ile tâbir olunur. Hasta adamın rüyada obur görmesi, şifa bulmaya ve afiyete delâlet eder.

* OCAK: Rüyada ocak görmek, mal ile tâbir olunur. Yanan bir ocak, kolay elde edilen rızka işarettir.

* OD: Bir kimsenin rüyada ödünde kan çıktığını ve o kanı içtiğini görmesi, cehalete işarettir. Rüyada öd görmek, kızgınlığa, lezzete, gülmeye, âletlere ve insanın sırrına delâlet eder. Rüyada bir kimsenin ödünü dişiyle kestiğini ve o kimsenin de öldüğünü görmek, o adama karşı kin ve nefrete delâlet eder.

* ODA: Kişinin rüyada dayalı döşeli bir oda görmesi, fakirlikten sonra zenginliğe, rahata, iyi ve iffetli bir zevceye delâlet eder. Rüyada karanlık, pis kokulu, kötü ve tozlu oda görmek, bunun zıddı ile tâbir olunur. Yani kötülüğe, günaha, üzüntü ve kedere delâlet eder.

* ODALIK: Rüyada evine hizmet için bir hizmetçi aldığını görmek, sevinç ve ferahlığa, hastalıktan şifaya işarettir.

* ODUN: Kişinin rüyada odun görmesi, koğuculuğa işarettir. Rüyada kuru ve yaş odun görmek harb, düşmanlık ve koğuculuk ile tâbir olunur. Bir kimsenin rüyada sahradan yahut ormandan odun toplayıp arkasında taşıdığını görmesi, şer ve kötü işlere ve insanlara iftira etmeye alâmettir.

Rüyada yanında birçok odunun bulunduğunu görmek, rızka, ihtiyaçların giderilmesine, mirasa veya vakıf malına delâlet eder.

Eğer o görülen odun kesilip kırılmaya muhtaç ise, bu kere, güçlük ve şer ile elde edilecek rızka işarettir. Bazı kere de odun görmek ahmaklığa veya mevcut olan şeyle cimrilik yapmaya delâlet eder. Rüyada odun yediğini görmek, haram mala veya uyanıkken dayak yemeye işarettir.

Hasta kimsenin rüyada bir yerde odun biriktirdiğini görmesi, hastalıktan kurtulmaya ve afiyete delâlet eder. Rüyada yanmakta olan ateş üzerine odun koyduğunu görmek, Cenab-ı Hakka yönelmeye veya bir küçüğü terbiye ediciye vermeye delâlet eder.

Rüyada kebapçı ve kasapçıların üzerinde et kıydıkları kütüğü görmek, fayda ve geçime delâlet eder. Çünkü kasabın geçimi onunla temin edilir.

* ODUNCU: Rüyada oduncuyu görmek, ticaret ve kazanca delâlet eder. Oduncuyu görmek, bazı kere de mirasa işarettir. Yine oduncuyu görmek, söz götürüp getirmeye ve günaha delâlet eder.

* ODUN KÜREK: Rüyada odun kürek görmek, üzüntü, keder ve sıkıntıların gitmesine, bekâr için sırları ve malı muhafaza edemeyen bir hanıma delâlet eder.

Bazı kere de odun kürek, kendisinden herkesin yardım istediği itimat edilir ve emniyetli bir kimseye delâlet eder. Rüyada kendi elinde bir odun kürek olduğunu görmek, her hayrın ve her meziyetin onda cem edileceğine işarettir.

* OĞLAK: Bir kimsenin rüyada oğlak görmesi, çocuk ile tâbir olunur. Çünkü oğlak, keçinin yavrusudur. Bundan dolayı, rüyada boğazlanmış oğlak görmek, rüya sahibinin çocuğunun ölümüne delâlet eder.

Rüyada bir oğlağa mâlik olduğunu görenin bir çocuğu dünyaya gelir. Rüyada yemek için oğlağı boğazladığını görmek, çocuğu yüzünden erişeceği mala alâmettir. Bir kimsenin rüyada oğlak eti yediğini görmesi, bir çocuktan az miktarda gelecek mala delâlet eder.

* OĞLAN ÇOCUĞU: Rüyada kişinin kucakta taşınacak kadar küçük çocuk görmesi, üzüntü ve kedere delâlet eder. Çünkü küçük çocuk meşakkatle meydana gelir. Buluğ çağma yakın bir çocuğu görmek ise, sevinç ve müjdeye alâmettir. Rüyada kendisinin tüysüz bir çocuk haline geldiğini görmek, annesi tarafından gelecek mirasa işarettir. Bir kimsenin rüyada buluğ çağma erişmiş çocuğu görmesi, izzet ve kuvvete delâlet eder.

Kur’ân-ı Kerim’i okumayı önceden bilen kişinin rüyada çocuğunu hocaya gönderdiğini görmesi, günahlardan tevbe etmesine işarettir.

Fakir ve perişan haldeki bir kimsenin rüyada anasından yeni doğmuş bir çocuk olduğunu görmesi, rızka ve zenginliğe kavuşmaya delâlet eder. Rüyada zevcesi hamile olan bir adam yüzünü çocuk yüzü gibi görse, hanımı tıpkı kendisine benzeyen bir oğlan çocuğu doğrur.

Kişinin rüyada bir çocuğu arkasına aldığını görmesi, üzüntü ve kedere işarettir. Bazı kere de bu rüya, bir mülkü idare etmeye işarettir. Büyük bir kimsenin rüyada meme emen kundak çocuğuna dönüştüğünü görmesi, cehalet sebebiyle insanlığını zayi etmesine delâlet eder.

Eğer o zat, üzüntü, keder ve sıkıntı içindeyse, bütün bunlardan kurtulup sıhhat ve afiyete kavuşur. Çocuk ve mal insan için fitne, yani imtihan sebebidir.

Bundan dolayı rüyada çocuk görmek, küçük, bazan da büyük üzüntülere delâlet eder. Rüyada bir çocuğu öldürdüğünü görmek, Hızır (a.s.)’ın kıssasında olduğu gibi birçok ilimleri elde etmeye alâmettir.

* OĞUL VE KIZ: Rüyada peşpeşe birtakım çocukları doğduğunu görmek, üzüntü ve kedere ve birçok sıkıntılara delâlet eder. Çünkü çocukları büyütüp meydana getirmek meşakkatli iştir.

Rüyada bir yerde buluğ çağına erişmiş bir çocuğa rastladığını görmek, izzet ve şerefe delâlet eder. Küçük çocukları görmek bunun tam zıddı. * OK: Kişinin rüyada ok görmesi, düşmana galip gelmeye, zafer ve müjdeye delâlet eder.

Rüyada kendi elinde bir ok olduğunu görmek, memuriyete, mala ve kuvvete delâlet eder. Kadının rüyada ok görmesi, kocası ile tâbir olunur. Rüyada ok atarak hedefe isabet ettirdiğini görmek, rüya sahibi eğer çocuk arzu ediyorsa, doğacak çocuğun erkek olacağına işarettir.

Bazı kere de ok görmek, risale ve mektup içinde yazılı olan kelimelere delâlet eder. Rüyada elinden çıkan okun kırıldığını görmek, rüya sahibinin acizliğine delâlet eder.

* OKÇU: Rüyada bir kimsenin okçuyu görmesi, sefere, üzüntüye, şiddete, harbe ve Allah’ın emrince mal taksim etmeye delâlet eder. Ok düzüçüyü görmek, âbid ve zahid bir kimse ile tâbir olunur. Rüyada ok ve yayı birlikte görmek, iyi habere, kuvvet ve kudrete ve genişliğe delâlet eder.

* OK KILIFI: Bir kimsenin rüyada ok kılıfı görmesi, saliha bir kadınla evlenmeye veya sır ve mal sahibi emin bir zata işarettir. Rüyada kından bir ok çıkardığını görmek, erkek bir çocuk ile müjdelenmeye delâlet eder.

Rüyada bir ok kılıfı bulduğunu veya satın aldığını görmek, bir kadınla evlenmeye yahut bir hizmetçiye delâlet eder. Bazı kere de ok kılıfı görmek, düşmana karşı heybetli görünmeye işarettir.

* OK MUHAFAZASI: Kişinin rüyada ok muhafazası görmesi, izzete, azizliğe, yüksekliğe ve düşmana karşı zafer bulmaya alâmettir. İşsiz kimse için ok muhafazası görmek, mala, söze ve çocuğa delâlet eder.

* OKUYUCU: Rüyada bir mescidde Kur’ân okuyan kimseyi görmek, izzet, yücelik ve güzel şöhrete ve Hakk’a yönelmeye delâlet eder. Bir kimsenin rüyada kabir üzerine okuyan adamı görmesi, söz ve öğüt kabul etmeyene öğüt vermeye, güzel ve iyilikle emretmeye, nehyedilmiş şeylerden de men etmeye işarettir.

* OK VE MIZRAK DEMİRİ: Rüyada mızrak demiri görmek, söze veya yolculuktan meydana gelecek menfaatlara ve rızka delâlet eder.

* OKLAVA: Rüyada oklava görmek, bedduaya delâlet eder. Birinin kendisine oklava ile vurduğunu görmek, o kişiden beddua almağa delâlet eder. Bazı kere de oklava görmek, gam ve kedere ve fena söz işitmeye alâmettir.

* OKŞAMAK: Rüyada sevdiği bir kimseyi eli ile okşadığını görmek, feraha, sürura ve sevince delâlet eder.

* OLTA: Olta rüyası hile ile tâbir olunur. Kendisiyle av avlanan bütün âletlerin tâbiri de böyledir. Çünkü bunda aldatma vardır.

* OLUK: Rüyada kendisini Kabe’nin altın oluğunun altında görmek, Allah’ın rahmetine, mağfiretine mazhariyete delâlet eder. Bir kimsenin rüyada oluk görmesi, iyilik sahibi adamlara işarettir.

Rüyada oluklardan berrak ve safi su aktığını ve herkesin de ondan faydalandığını görmek, ucuzluk, bolluk ve berekete ve insanlar için emniyete delâlet eder.

Bazı kere de oluk görmek, ferahlığa, üzüntü ve kederden kurtulmağa, ele geçecek nimete ve bolluğa delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada oluklardan bulanık ve pis su aktığını ve etrafa fena kokular saçtığını görmesi, hastalık, yara, büyük çıban, kabarcık ve bunlar gibi dertlere alâmettir.

Rüyada oluklardan. kan aktığını görmek, o mahal halkının kanlarını akıtacak düşmana işarettir. Bazı kere de rüyada oluk görmek, elçi ve vekile veya kendisine emniyet edilen şeyde hıyanet etmeyerek Herkese tastamam hakkını veren emin bir adama delâlet eder.

* OMUZ: Bir kimsenin rüyada omuz görmesi, dostu ve ortağı ile tâbir olunur. Yine omur görmek, babaya, iki kardeşe, iki dosta, rütbe ve makama, güzel yüze ve güzel vasıflara delâlet eder.

Rüyada omuzları üzerinde ağır bir yük görmek, dünyanın nimet ve devleti veya zahmet ve meşakkati ile tâbir olunur.

Bir kimsenin rüyada omuzlarında kıllar olduğunu görmesi, din ve dünyanın kuvvetli olmasına delâlet eder. Rüyada omuzda deve, sığır , koyun gibi eti yenen bir hayvan görmek helal mala, eti yenilmez hayvan görme de haram mala delâlet eder.

Rüyada omuzuna bir erkek çocuk almış olduğunu görmek, insanlar arasında güzel bir şöhret ile anılmaya delâlet eder.

* ONBAŞI: Rüyada bir onbaşı görmek, kuvvete ve hayra delâlet eder. Çünkü asker devletin kuvvetine işarettir.

* ORAK: Kişinin rüyada orak görmesi, helal rızka, doğru habere, bazı kere de ömrünün sona ermesine alâmettir. Çünkü orak, kemâle eren ekinleri biçmeye yarar. İnsanın da ömrü tamamlanınca ecel gelir onu bulur.

* ORAKÇI: Rüyada görülen orakçı fitnelere işarettir. Orakçıların henüz kemale ermemiş yeşil ekine girmeleri, o ekinde meydana gelecek âfete delâlet eder.

* ORDU: Rüyada muntazam bir ordu görmek, yüce Allah’ın askerleridir ki, onlar da ya rahmet veya azab melekleridir. Rüyada hasta bir adamın asker olduğunu veya askere gittiğini görmesi, onun ecelinin geldiğine işarettir.

Rüyada asker olup devlet reisinin huzurundan rızık aldığını görmek, eğer ehilse hiç zahmet çekmeksizin bir şehre vali olur. Yine rüyada askerî kütüğe kendi isminin yazıldığını görmek, kendisi için kâfi gelecek bir hayra ve menfaata delâlet eder.

azan da ordu görmek, korku ve şiddete delâlet eder. Rüyada askerlerle beraber bir Peygamber, bir padişah veya tanınmış bir âlim görmek, Müslümanlar için zafer ve nusrete delâlet eder. Rüyada bir şehre veya bir mahale askerin geldiğini görmek, o şehre ve mahale yağmurun yağmasına ve rahmetin inmesine delâlet eder.

Rüyada asker görmek, müminler için rahmet, kâfirler için intikam ve helaktir.

* ORKİDE ÇİÇEĞİ: Rüyada orkide çiçeği görmek, bekâr için evlenme, işsiz kimse için de kısmetin açılmasına delâlet eder.

* ORMAN: İçinde ulu ağaçların boy verdiği bir orman görmek, korku ve şiddete delâlet eder. Ağaçlarının dallarında yeşil yapraklar ve çiçekler olan ormanı görmek, zenginliğe, hayır ve berekete, kerem sahibi bir kimseye ve rızka delâlet eder.

* ORTANCA: Rüyada ortanca çiçeği görmek, yaz mevsimine, nikah merasimine ve gönül safasına delâlet eder.

* ORUÇ: Rüyada oruç tuttuğunu ve vaktinde iftar ettiğini görmek, din ve dünyada hayra ermeye, helal rızka, hüzün ve kederden halâs olmağa delâlet eder.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada oruç görmek, on türlü tâbir edilir:

1) Kudret,

2) Riyaset,

3) Sıhhat,

4) Mertebe,

5) Tevbe,

6) Zafer,

7) Bol nimet,

8) Hac,

9) İzzet,

10) Evlat…

Rüyada arka arkaya iki ay oruç tuttuğunu görmek, günahlardan tevbe etmeye işarettir. Nafile olarak tuttuğunu görmek, hastalıklardan emin olmaya ve afiyete delâlet eder.

Rüyada oruçlu olduğu halde unutarak iftar ettiğini görmek, bol ve helal rızka delâlet eder. Yine oruç tuttuğunu görmek, manevî mertebelere ve günahların mağfiretine, yeminin yerine gelmesine delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada Ramazan ayında oruç tuttuğunu görmesi, ilme, Kur’an-ı Kerim’i ezberlemeye, sevinç ve hayra, şan ve şerefe delâlet eder. Hasta kimsenin rüyada oruç tuttuğunu görmesi, hastalıktan kurtulmaya işarettir. Rüyada Ramazan orucunu tutmak, korkudan emin olmaya alâmettir.

Yine rüyada Ramazan’da orucun farziyetini ikrar ederek oruç tuttuğunu görmek, hatır ve hayale gelmeyen bir yerden çabucak erişecek rızka ve nimete delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada Muharrem ayının onuncu Aşure gününde oruç tuttuğunu görmesi, takva ve veraya, güzel akıbete ve hacca adelâlet eder. Rüyada Zilhicce’nin onuncu gününde oruçlu olduğunu görmek, son nefeste iman ile gitmeye alâmettir.

Bir kimsenin rüyada orucu bozan bir işi işlediğini görmesi, ahdi bozmaya, sözünde durmamaya, dünya sevgisini ahiret sevgisine tercih etmeye alâmettir. Rüyada oruçtan sonra vaktinde iftar ettiğini görmek, hastanın şifa bulmasına ve birbiri ardınca ferahlık ve sevinçlerin meydana çıkmasına delâlet eder.

* HAZRET-İ OSMAN: Rüyada, Allah Resulünün damadı ve şanlı Halifesi Hazret-i Osman (r.a.)’ı görmek, haya ve edebe, çok Kur’ân okumaya, kerem ve cömertliğe delâlet eder. Bazı kere de Hazret-i Osman’ı görmek, zuhur edecek bir fitneye ve kan dökülmesine delâlet eder. Çünkü âsiler onun kanını dökmüşlerdi.

* OSMAN GAZİ: Rüyada Osman Gaziyi görmek, devlete, evlatların ve torunların çokluğuna ve saltanata delâlet eder. * OT: Bir kimsenin rüyada taze ve yeşil ot görmesi, dinen iyilik ve hayra işarettir.

Rüyada kendi üzerinde ot bittiğini ve bu otun da kulağını ve yüzünü örtmediğini görmek, ucuzluk ve bolluğa delâlet eder. Yine vücudunda ot bittiğini görmek, zenginliğe ve malın artmasına işarettir.

Rüyada görülen ot, insanın dünyada nail olduğu ve Allahu Teâlâ’nın ona taksim ettiği hayvanların geçinecekleri rızıklardır ki, ottan, et, süt, yoğurt, yağ, kaymak gibi şeyler meydana gelir.

Rüyada otun, halkın ellerinde ve su kanallarında görmek, senenin ucuzluk ve bolluğuna ve bereketine delâlet eder. Rüyada ot topladığını ve yediğini görmek, fakir için zenginliğe, zengin için de malının ve servetinin artmasına delâlet eder.

* OTÇU: Bir kimsenin rüyada ot biçen adamı görmesi, tevazu ve gönül alçaklığına, üzüntü, keder ve sıkıntılarını gidermeye alâmettir.

* OTAĞ: Rüyada padişah otağı görmek, izzet ve şerefe, düşmana galip gelmeye delâlet eder.

* OTLAK: Rüyada mera dediğimiz ve hayvanların otladığı mekânı görmek, bekâr için evlenmeye, fakir için ele geçecek rızka delâlet eder.

* OTURMAK: Kocasız kadının rüyada oturduğunu görmesi, onun genç bir kimse ile evlenmesine delâlet eder. Yine oturmak, acz ve zaafa, korku ve şiddete işarettir.

* OVA: Rüyada yemyeşil bir ova görmek veya orada bulunduğunu görmek, üzüntü ve kederden kurtuluşa, ferah ve sürura, rı-zık ve menfaata delâlet eder.

* OYLUK: Rüyada oyluk görmek, kişinin kendi kabilesi olarak tâbir edilir. Rüyada kendi oyluğunda bir eksiklik görmek, rüya sahibinin garipliğine delâlet eder. Rüyada oyluğunda ağrı ve sızı olduğunu görmek, kabile ve yakınları hakkında fenalık etmek ile tâbir olunur.

Bir kimsenin rüyada oyluğunun kendisinden ayrıldığını görmesi, acizliğe düşmeye ve ondan kurtulamamaya delâlet eder. Rüyada oyluk görmek, namaza ve namazı tamamlamaya ve namazda sol tarafı üzerine oturup iki ayaklarını sağ taraftan çıkarmaya da işarettir. Rüyada oyluk, ana, baba, çoluk ve insanın en yakınlarına delâlet eder. Yine oyluk, birbirlerine yakın akrabalıkları olan iki kabileye işarettir.

* OYUN: Rüyada oyun oynamak veya oyun oynayanı görmek, dince noksanlığa ve gurura delâlet eder. Çünkü oyun boş ve faydasız şeydir. Rüyada tavla oynadığını görmek, izzete, şöhrete, yükselmeye işarettir. Bazı kere de tavla oynamak, rüya sahibinin uyanıklık halinde yapacağı istihza ve muhalefete delâlet eder. Rüyada yazı tura oynadığını görmek, delillere alâmettir.

* OYUN ZİLİ: Rüyada kapısı önünde zil çalındığını görmek, eğer ehilse bir şehre vali olmaya delâlet eder. Yine zil görmek, gayet kibirli ve dünyaya düşkün kimselere de delâlet eder. Rüyada eline ziller takıp oyun oynayan kimseyi görmek, servetiyle kibirlenen ve dünya ile meşgul olan bir adama işarettir.

* OZAN: Rüyada, elinde sazı ile şiir söyleyen bir ozan görmek, güzel söz işitmeye, iyi habere ve şiirden hoşlanmaya delâlet eder. ***
Daha yeni Daha eski