Es-Sabur (c.c.) Esmasının Anlamı ve Faziletleri

Es-Sabur (c.c.) Esmasının Anlamı ve Faziletleri
Çok sabırlı, sabreden, cezayı erteleyen. Suçlulara mühlet verip, cezalandırılmalarını sonraya bırakan, acele etmeyip sabredendir. Gücü yettiği halde kendisine asi olan kişilerden öç almakta acele etmeyen.

Es-Sabûr : الصبور

Cenab-ı Hak buyuruyor:

Nahl Suresi 61

"(Ey Muhammed,) Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Ancak, Allah onları yalnızca korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne ertelemektedir."
(İbrahim,42)

Asr Suresi 1-2-3

Bu isim Kur'an-ı Kerim'de "es-Sabûr" kalıbıyla geçmiyorsa da, Allah'ın bu vasfını ifade eden 70'den fazla âyet vardır.

Sabır, cezanın Allah'ın takdir ettiği ve süresini belirlediği bir zamana kadar ertelenmesidir.


Resulullah s.a.v. buyuruyor:


"İşittiği bir ezaya Allah'tan daha fazla sabreden kimse yoktur. O'nun çocuğu olduğunu iddia ettikleri halde Allah, onlara sihhat ve afiyet vermekte, onları rızıklandırmaktadır."


Allah Teâlâ'nın isimlerinden biri Mübalağa siğalarından olan Sabûr, çok sabreden anlamında Allah'ın güzel isimlerinden biridir. Kur'an-ı Kerim'de hiç geçmeyen sabûr ismi celili sadece, Tirmizî'nin Ebu Hureyre'den rivayet ettiği "Esmâül hüsnâ: Allah'ın güzel isimleri" hadisinde (Tirmizi, Deavât, 83) doksan dokuz ismin en sonuncusu olarak geçer.


Allah (c.c) sınamak için yarattığı insanları, yaptıkları kötülüklerden dolayı hemen cezalandırmaz. Af dileyip tevbe etmeleri veya kötülüğe devamlarına imkan vermek suretiyle cezaya daha müstehak olmaları için onlara mühlet verir, sabreder. Allah'ın sabretmesi, aczinden değil, bilakis kudretindendir. Çünkü hiç bir insanın, onun murakabesinden kurtulması mümkün değildir. Bu nedenle, kötülüklerin bu dünyada hemen cezalandırılmaması insanları yanıltmamalıdır. Allah'ın sabûr ismi ve sıfatına bakarak insanların da sabırlı olması gerekir.


Allah'ın sabır sıfatı, kulların sabrından farklıdır. Mesela,Allah tam kuvvet sahibidir. Dilediğin yapmaya kadirdir. Ancak kulları böyle değildir. Onların gücü  ve kuvveti sınırlıdır. Bu yüzden her dilediklerini yapamazlar.Allah yaptığının sonucundan asla korkmaz. Kullar ise çoğ kez, yaptıklarının kötü sonuçlarından korkarlar.


Allah cezalandırmada acele etmez, kullar ise hemen cezalandırmak isterler.Sabretmek nedeniyle Allah, hiçbir acı ve üzüntü duymaz, hiçbir yönde bir noksanlığı bulunmaz. Ancak sabır kullara acı, üzüntü ve sıkıntı verir.


Kulun sabrı, Allah'ın kendisiyle beraber olmasına göredir. Allah o kulla beraber olunca,kul, başkalarının sabredemeyeceği şeylere sabretme imkanı  bulur. Sabredenler, dünya ve ahiret mutluluğunu elde edip Allah ile beraber olma şerefine nail olmuşlardır.


Cenab-ı Hak buyuruyor:


"Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir." (Bakara,153)


Allah'ın sabûr isminin bu dünyada pek çok görüntülerini  düşünenler  rahatlıkla müşahede edebilirler.


Bir müslüman ihlasla, inanarak ve yaşayarak "Ya Sabûr" diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun eserlerine nail olur. Her türlü felaketten, hastalılardan kurtulup, şifa bulur.


Es-Sabur Esmasını Bilmenin Faydaları


Bu ismi bilen her müslüman, karşılaştığı zorluklara sabredip sebat göstermeli, çevresine sabırlı olmayı tavsiye etmeli ve sabırda ileri gitmelidir. Müslüman, kendisine eziyet veren ve kötülük yapanlara sabretmeli ve ani tepki vermekten kaçınmalıdır. Bilmelidir ki, Yüce Allah sabredenleri sever ve O, daima sabredenlerle beraberdir.


Her müslüman Allah'tan başkasına dönüp bakmamalı, yalnız O'ndan yardım dilemeli, sadece O'ndan korkmalı ve ümit ertmeli, bir zararın defi veya bir hayrın gelmesini yalnız O'ndan dilemelidir. Bilmelidir ki Allah, dilediğine zarar verir dilediğine de yarar sağlar. Yüce Allah, hoşnut olduğu fiilleri de sabredilecek zorlukları dayaratmıştır. Öfkesinden, rıza ve hoşnutluğundan sığınılan tek varlık O'dur. Bu yüzden Peygamber Efendiimiz (s.a.v.) şöyle dua etmiştir:


"Ey Allah'ım Senin öfke ve kızgınlığından rıza ve hoşnutluğuna sığınırım. Cezalandırmandan bağışlamana sığınırım. Senden yine sana sığınırım."

Ebced Değeri: 298

Zikir saati Güneş, günü Pazar’dır.

Es-Sabur Esmasının Faziletleri
  • Başa gelen herhangi bir kaza veya felaket zamanında 298 kere ”Ya Sabur celle celalühu” ism-i şerifini okuyan metanetli olur.
  • Sıhhati bozulan biri 33 kere ”Ya Sabur celle celalühu” ism-i şerifini okuyan şifa bulup iyileşir.
  • 5 vakit namazdan sonra 298 kere ”Ya Sabur celle celalühu” zikrine devam eden sabır ve sebata nail olur. İşinde bıkkınlık hissetmez.
  • Es-Sabûr ism-i şerifi, başladığı işi zevkle bitirebilmek, acizlikten kurtulmak, musibet ve bela zamanı dayanabilme gücünün kendisine verilmesi için "Ya Sabur Celle celalühu" diyerek 298 kere okunur.
  • Es-Sabûr ism-i şerifi, güneş doğmadan önce 100 kere zikreden kimseye meşakkat isabet etmez ve sebatkar olur.
  • Musibet ve zor zamanlarında bu mübarek ismi şerifi 100 kere “Ya Sabur” diye okumaya devam edenler, içinde bulundukları durumlardan Allah’ın izni ile kurtulurlar.
Esmaül Hüsna İle Münacat

Ey çok sabırlı olan, günah işleyen kullarına ceza vermekte acele etmeyen, sonucu bekleyen Sabûr Allahım! Azim ve irademi sabır üzere muhkem kıl.

Allah'ın İsimlerinin Sırları ve Manalarının Keşfi, Muhyiddin İbi Arabi, Gelenek Yayınları, 2010 Buhari
Calligraphy, The Most Beautiful Names, Tosun Bayrak, Threshold Books, 1985
Ehl-i Sünnet İnancı, Dilaver Selvi, Semerkand, İstanbul, 2011
Elmalı Tefsiri
Esma-i Hüsna Fazilet ve Havassı Maddi ve Manevi Faydaları, Yusuf Nebhani, Tercüme Ömer Faruk Hilmi, 2014
Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004
Esma-ül Hüsna Şerhi İmam-ı Gazali, Ferşat Yayınları, 2005
Kubbealtı Lugatı
Mecmuatul Ahzab, Büyük Dua Kitabı, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi, Denge Kitabevi Yayınları
Miftahü'l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, (Fethiye Evradı) Mehmed Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001
Saadetü'd Dareyn Kitabından Maddi ve Manevi Sıkıntılardan Kurtulma Duaları, Yusuf Nebhani, Tercüme Ömer Faruk Hilmi, 2013
Yüce Allah' (c.c)ın Güzel İsimleri Esmâ-ül Hüsna, Rauf Pehlivan, İstanbul Dağıtım A.Ş. 2002
Seyyid Abdülkadir-i Geylani'den Esmaü'l Hüsna İle Münacat, Şadırvan
Daha yeni Daha eski