Er-Reşid (c.c.) Esmasının Anlamı ve Faziletleri

Er-Reşid (c.c.) Esmasının Anlamı ve Faziletleri

Doğru yolu gösteren.

Er-Reşîd : الرشيد

Cenab-ı Hak buyuruyor:


"Rabbimiz! Bize tarafından bir rahmet ver ve işimizde bize doğruyu göster durumumuzdan bir kurtuluş yolu  hazırla!" (Kehf, 10)


"Allah kime hidayet ederse, işte o, hakka ulaşmıştır, kimi de hidayetten mahrum ederse artık onu doğruya  yöneltecek bir dost bulamazsın." (Kehf, 17 )


"Şüphesiz ki Allah, iman edenleri, kesinlikle doğru yola iletir." (Hac, 54)


Er-Reşid Esmasını Bilmenin Faydaları

Her müslüman, bütün varlıkların mutlak yol göstericisinin ve doğruluk sahibinin Allah olduğunu bilmesi gerekir. İnsanları doğru yola ileten, varlıklarının ve hayatlarının düzene girmesini sağlayan yararları gösteren O'dur. Bu sadece insanlara has bir durum değildir. Bütün varlık ve canlıları kapsamaktadır.


Gökte ve yerde varolan her şey, O'nun çizdiği doğru plan ve programa göre işlemektedir. Düzen, doğruluk ve rehberlik O'ndandır.


İçinde eğrilik olmayan dosdoğru din işte budur. Böyle bir dine inanan her müslüman, Mevlâsının kendisine emrettiklerini yapmalı, yasakladıklarından kaçınmalıdır.


Her müslüman, Allah'ın kullarına doğru yolu göstermeli ve onları, İslam'la bağdaşmayan, kendilerini Allah'a itaat ve ibadet etmekten alıkoyan, Allah'a ve Resulü'ne isyan etmelerine, emir ve yasaklarını çiğnemelerine neden olan bütün adet ve davranışları terk etmeye çağırmalıdır. Eğer müslüman bu özelliklerle kendisini donatır ve bunlara sahip olursa, Allah katında Reşîd olarak adlandırılır ve büyük sevaplar  kazanır.

Ebced Değeri: 514

Zikir saati Güneş, günü Pazar’dır.

Er-Reşid Esmasının Faziletleri
  • Herhangi bir meselede ne yapacağını şaşıran 514 kere ”Ya Reşid celle celalühu” ism-i şerifini okursa kendisine işin doğrusu ilham olunur.
  • Her gün 1000 defa akşam ile yatsı arasında ”Ya Reşid celle celalühu” ism-i şerifini okuyan işlerinde tedbirli ve uyanık hareket ederler.
  • 5 vakit namazdan sonra 514 kere ”Ya Reşid celle celalühu” zikrine devam eden bütün kötü huylarından kurtulur, işleri iyi sonuçlanır.
  • Er-Reşîd ism-i şerifi, doğru yolu bulmak, zararlı şeylerden korunmak ve uzaklaşmak için, "Ya Reşid Celle celalühu" diyerek 514 kere okunur.
  • Her yatsı namazından sonra 100 yada 514 yada 1000 defa Ya Reşid (c.c.) okunması dileklerin kabul olmasına vesile olur.
Esmaül Hüsna İle Münacat

Ey kullarını irşad edip kurtuluş ve hidayet yollarını onlara gösteren Reşîd Allahım! Beni irşad edip kendi yoluna ilet.

Allah'ın İsimlerinin Sırları ve Manalarının Keşfi, Muhyiddin İbi Arabi, Gelenek Yayınları, 2010Buhari
Calligraphy, The Most Beautiful Names, Tosun Bayrak, Threshold Books, 1985
Ehl-i Sünnet İnancı, Dilaver Selvi, Semerkand, İstanbul, 2011
Elmalı Tefsiri
Esma-i Hüsna Fazilet ve Havassı Maddi ve Manevi Faydaları, Yusuf Nebhani, Tercüme Ömer Faruk Hilmi, 2014
Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004
Esma-ül Hüsna Şerhi İmam-ı Gazali, Ferşat Yayınları, 2005
Kubbealtı Lugatı
Mecmuatul Ahzab, Büyük Dua Kitabı, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi, Denge Kitabevi Yayınları
Miftahü'l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, (Fethiye Evradı) Mehmed Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001
Saadetü'd Dareyn Kitabından Maddi ve Manevi Sıkıntılardan Kurtulma Duaları, Yusuf Nebhani, Tercüme Ömer Faruk Hilmi, 2013
Yüce Allah' (c.c)ın Güzel İsimleri Esmâ-ül Hüsna, Rauf Pehlivan, İstanbul Dağıtım A.Ş. 2002
Seyyid Abdülkadir-i Geylani'den Esmaü'l Hüsna İle Münacat, Şadırvan
Daha yeni Daha eski