En-Nafi (c.c.) Esmasının Anlamı ve Faziletleri

En-Nafi (c.c.) Esmasının Anlamı ve Faziletleri
İstediğine fayda sağlayan, O'nun takdiri olmadan kimseye yarar verilemeyen.

En-Nafi : النافع 

Cenab-ı Hak buyuruyor:


"Nimet olarak size ulaşan ne varsa, Allah'tandır, sonra size bir zarar dokunduğunda (yine) ancak O'na yalvarmaktasınız."  (Nahl, 53)


"Şayet Allah sana bir zarar dokunduracak olursa, O'ndan başka bunu giderecek yoktur. Sana bir iyilik dokunduracak olursa da O, herşeye güç yetirendir." (Enam, 17)


İnsanlar için fayda ve zarar güncel kavramlardır. Kendileri için çizilen hayat planında bir sınanma konusu olarak fayda ve zararın onların önlerine çıkarılması ise Allah tarafındandır.
Faydayı da zararı da yaratan; birey ve toplum olarak insan için takdir eden O'dur. İnsanın faydayı ve zararı O'ndan başkasına atfetmeyi  ya da sebeplere bağlaması ise büyük zülümdür ve onun Allah'ı layık olduğu gibi tanımadığı anlamına gelir.

Resulullah (s.a.v) buyuruyor: "Bil ki, kalem olacak şeyleri yazıp artık kurumuştur. Bundan böyle bütün varlıklar, Allah'ın sana takdir etmediği bir yarar sağlamak isteseler buna güçleri yetmez."


Allah'a sadece Dâr ismiyle dua etmek caiz değildir. Bu nedenle her iki isimle (Darr, Nâfi) birlikte dua edilmelidir. Bu iki ismin birlikte zikredilmesi, Allah'ın dilediğine yarar sağlamaya dilediğine de zarar vermeye kadir olduğunu gösterir. Zira zarar verme veya yarar sağlama gücüne sahip olmayanın varlığı ve etkiside olmaz.


En-Nafi Esmasını Bilmenin Faydaları


Her müslüman Allah'tan başka yarar sağlayan biri olmadığına inanmalı, yararın O'nun iradesi ve fiiliyle gerçekleştiğini bilmelidir. Allah'tan başka fail yoktur. Mümine yarar sağlayan her şey Allah'tandır. Kuldan gelen her yarar ve menfaat, Allah'ın o kişiyi yönlendirmesi ile gerçekleşmektedir. Allah'ın sana sağladığı yararlardan sen de başkalrını yararlandırmalı ve buna aracı olmalısın. Yaptığın iyilik ve başklarına sağladığın yararlarla, âhiret için kendine yarar sağlamış olursun. Böylece bu yararlar, yarın Allah katında senin şefaatçilerin olur.


Müslüman, yalnız Allah dostlarına yarar sağlamalıdır.


Müslüman her düşkün ve yoksula yarar sağlamaya çalışmalıdır.

Ebced Değeri: 201

Zikir saati Zühre, günü Cuma’dır. Zikir saatinin Zühal olduğunu söyleyenlerde vardır. Bu takdirde zikir günü Cumartesi'dir.

En-Nafi Esmasının Faziletleri
  • En-Nâfi ism-i şerifi, maddi ve manevi hastalıklardan şifa bulmak için, "Ya Nafi Celle celalühu" diyerek 201 kere okunur.
  • Bu isme devam eden kimse hangi işe el atsa faydalı ve başarılı olur, faydalı kazançlar elde eder.
  • Bu ismi vird edinen doktorlar hastalarına faydalı olur ve teşhis koyma ve tedavi etme konusunda büyük isabet sağlarlar.
  • Gönül sıkıntısı, stres gibi durumlarda 21, 41 veya 101 kere ”Ya Nafi celle celâlühû” ism-i şerifini okumak büyük fayda sağlar.
  • Her gün 101 kere (bir diğer yoruma göre 201 kere) okunursa her türlü zarar ve ziyandan korunur.
Esmaül Hüsna İle Münacat

Ey kullarının menfaatine uygun olan şeyleri veren, faydalı ve yararlı şeyleri yaratan Nâfi Allahım! İyilikleri yapan bir ruhla beni faydalandır.

Allah'ın İsimlerinin Sırları ve Manalarının Keşfi, Muhyiddin İbi Arabi, Gelenek Yayınları, 2010
Buhari
Calligraphy, The Most Beautiful Names, Tosun Bayrak, Threshold Books, 1985
Ehl-i Sünnet İnancı, Dilaver Selvi, Semerkand, İstanbul, 2011
Elmalı Tefsiri
Esma-i Hüsna Fazilet ve Havassı Maddi ve Manevi Faydaları, Yusuf Nebhani, Tercüme Ömer Faruk Hilmi, 2014
Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004
Esma-ül Hüsna Şerhi İmam-ı Gazali, Ferşat Yayınları, 2005
Kubbealtı Lugatı
Mecmuatul Ahzab, Büyük Dua Kitabı, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi, Denge Kitabevi Yayınları
Miftahü'l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, (Fethiye Evradı) Mehmed Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001
Saadetü'd Dareyn Kitabından Maddi ve Manevi Sıkıntılardan Kurtulma Duaları, Yusuf Nebhani, Tercüme Ömer Faruk Hilmi, 2013
Yüce Allah' (c.c)ın Güzel İsimleri Esmâ-ül Hüsna, Rauf Pehlivan, İstanbul Dağıtım A.Ş. 2002
Seyyid Abdülkadir-i Geylani'den Esmaü'l Hüsna İle Münacat, Şadırvan
Daha yeni Daha eski