Dinimizde Kaç Kandil Vardır? Anlamları Nelerdir?

Dinimizde Kaç Kandil Vardır? Anlamları Nelerdir?

İslam dininde kandiller, manevi açıdan büyük bir öneme sahip özel günlerdir. Her yıl, İslam takvimine göre belirli tarihlerde kutlanan kandiller, insanlar arasında birlik ve beraberlik duygularını kuvvetlendirir ve toplumsal dayanışmayı artırır.

Kandillerde camilerde yapılan özel ibadetler ve dualar, insanların manevi dünyalarını güçlendirir ve Allah'a yakınlaşmalarına yardımcı olur. Evlerde yapılan dualar ve zikirlerle de kandillerin anlamı ve önemi yaşatılmaya çalışılır. Kaç tane kandil vardır? Kandillerde neler yapılır? Bu soruların cevaplarına birlikte bakalım.

Kandil Nedir?

İslam dininde kandillerin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Müslümanlar için kandiller, manevi açıdan büyük bir değere sahip olan özel günlerdir. Kandiller, İslam dini tarihinde önemli olayların kutlandığı, Allah'ın merhamet ve bağışlama yönünün vurgulandığı günlerdir.

Kandiller, Hz. Muhammed dönemine kadar dayanmaktadır. İslam dinindeki önemli günler arasında yer alan kandiller, her yıl İslam takvimine göre belirli tarihlerde kutlanmaktadır. Bu özel günlerde, insanlar camilere giderek dualar eder ve ibadetlerini yaparlar.

Kaç Kandil Vardır ve Anlamları Nelerdir?

İslam dininde kutlanan kandillerin sayısı birden fazladır. İslam takvimine göre belirli tarihlerde kutlanan bu kandillerin her biri farklı bir anlama sahiptir. İslam dininde kutlanan önemli kandiller arasında Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi ve Mevlid Kandili gibi 5 kandil yer almaktadır.

1. Mevlid Kandili

İnsanlığa gönderilen en son peygamber, Hz Muhammed’dir. Peygamber efendimiz Kameri olarak adlandırılan Rebiü’l -evvel ayının 12. gecesi dünyaya gelmiştir. Miladi takvime göre bu tarih 571 yılı Nisan ayına rastlamaktadır. İşte, efendimize, resule kavuştuğumuz bu mübarek gecede kutlanan kandile “Mevlid Kandili denir. Mevlid Kandili bundan dolayı çok önemlidir ve daima kutlanır.

Mevlid, doğum zamanı demektir. Hz. Muhammed (s.a.v.) 'in doğduğu gece Müslümanlar tarafından Mevlid Kandili olarak kutlanır. Miladi takvime göre nisan ayının 20'sine denk gelen gecede, insanlık için çok hayırlı bir gece olduğu kabul edilir ve büyük büyük bir coşku ile kutlanmaktadır.


2. Regaip Kandili

Regaip, Arapça bir kelimedir. Reğa-be kökünden türemiştir ve bir şeyi istemek, arzulamak anlamına gelmektedir. Regaip kandili, Recep ayının ilk cuma gününe denk gelmektedir. Regaip Kandilinin anlamı, Hz Muhammed'(s.a.v.)in annesi Hz. Amine'nin ana rahmine düştüğü gün olarak anılıp, kutlanmaktadır.

Recep ayının ilk cuma gecesine Regaip gecesi denir. Üç ayların başlangıcı kabul edilen bu kutsal gece ile birlikte ibadetlerin bollaştığı, huzurun olduğu Recep, Şaban ve Ramazan ayları da başlamış olur.


3. Miraç Kandili

Miraç, aklın bittiği, imanın başladığı yerdir. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in bir gece Kudüs'deki Mescid-i Aksa'ya gidişi ve oradan yedi kat göklere yükselip Sidretü’l–Müntehâ’ya ulaşması ve Cebrail'i geride bırakıp, Allah'ın huzuruna varması olarak kutlanır. Miraç, Hz. Muhammed'in Allah tarafından gökyüzüne yükseltilmesi ve burada peygamberlerle görüşmesi olayını ifade eder.

Miraç Kandili, İslam dininde en kutsal sayılan gecelerden biridir. Recep ayının 27. gecesidir. Müslümanlar bu gecede Hz. Muhammed’in, Mekke’deki Mescid-i Haram’dan, Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürüldüğüne, oradan da gökleri aşarak Cebrail’in bile girmediği Sidretül Müntehna’yı geçerek Allah’ın katına ulaşıldığına inanırlar.

Mirac'ın Müslümanlara hediyesi olarak beş vakit namaz bu gecede farz kılınmış, Bakara Suresi'nin iman esaslarını ve dua cümlelerini içeren son iki ayeti tebliğ edilmiş ve şirk koşmayan herkesin cennete girebileceği müjdesi verilmiştir.


4. Berat Kandili

Berat, temize çıkma, borçtan kurtulup temizlenme anlamlarına gelir. Tarihi seneye göre değişiklik gösterir. Berat Kandili, Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne toptan indirildiği gecedir. Allah'ın daha fazla kullarını bağışlama, kapılarını sonuna kadar açtığı bir gece, yapılan ibadetlerin daha fazla mükafatlandırdığı bir gece olduğu kabul edilmektedir.

Berat kandili, Allah’ın rahmeti, lütuf ve mağfiretiyle kullarını tecelli ederek, kullarını bağışlama kapılarını ardına kadar açtığı mübarek bir gecedir. Bu gecede yapılan ibadetlerin kar ve kat sevabı vardır.

Berat kelimesinin aslı “Berâettir” Beraat sözlük anlamıyla; bir zorlukta kurtulmak ve beri olmak anlamına gelir. Bu gecenin rahmeti üzerine günahlar affedilir ve kulların temize çıkması nedeniyle beraat gecesi anlamını kazandığı için bu geceye bu isim verilmiştir. Her yıl Şaban ayının on dördüncü gününü on beşinci gününe bağlayan geceye Beraat gecesi adı verilmiştir.


5. Kadir Gecesi

Kadir Gecesi, dinimizce Kur'an-ı Kerim'in Hz. Muhammed (s.a.v.)'e indirilmeye başlandığı gün olduğu kabul edilir. Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. gününün gecesinde kutlanır.

En hayırlı gece olarak bilinen Kadir Gecesi, "Bin aydan daha hayırlıdır." Kadir Gecesi, Kur’an’ın vahiy yoluyla Hz. Muhammed’e gönderilmeye başladığı gecedir. Bu gecenin önemini anlamak istiyorsak Kur’an'daki Kadir Suresi’ne bakarak anlayabiliriz. Ramazan ayının 27’nci gecesine denk geldiği söylenen bu geceyi Ramazan ayının son on gününde aramalıyız.

Kutsal kitabımızın indirilmeye başlandığı bu gece bizler için ne derece önemli olduğunun bilincinde olmalıyız. Duaların kabul edildiği, meleklerin yeryüzüne akın ettiği bu gecede, günahlar af olur, yapılan ibadetlerin sevapları artar.
Daha yeni Daha eski