Ezan, Kamet ve Ezan Duası Nasıl Okunur? Arapça Türkçe Okunuşu, Anlamı

Ezan, Kamet ve Ezan Duası Nasıl Okunur? Arapça Türkçe Okunuşu, Sözleri ve Anlamı

Ezan ne demektir? Ezan, kamet ve sabah ezanı nasıl okunur? Farkları nelerdir? İlk ezan nasıl okundu? Ezanın önemi nedir? Ezan duası nasıl okunur? Ezan, kamet ve ezan duasının Arapça Türkçe okunuşu, sözleri ve anlamı...


Sözlükte bildirmek, duyurmak, çağrıda bulunmak, ilan etmek anlamlarına gelen ezan, dinî bir terim olarak, farz namazların vaktinin girdiğini belli sözlerle ve özel bir şekilde ilan etmek, bildirmek demektir.

EZAN NASIL OKUNUR? ARAPÇA TÜRKÇE OKUNUŞU VE ANLAMI


Ezanın sözleri aşağıdaki şekildedir:Allâhü ekber, Allâhü ekber (Allah en büyüktür, Allah en büyüktür).
Allâhü ekber, Allâhü ekber (Allah en büyüktür, Allah en büyüktür).
Eşhedü en lâ ilâhe illallâh (Ben tanıklık ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur.)
Eşhedü en lâ ilâhe illallâh (Ben tanıklık ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur).
Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah (Ben tanıklık ederim ki Muhammed Allah’ın elçisidir).
Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah (Ben tanıklık ederim ki Muhammed Allah’ın elçisidir).
Hayye ‘ale’s-salâh, hayye ‘ale’s-salâh (Haydin namaza gelin, haydin namaza gelin).
Hayye ‘alel-felâh, hayye ‘alel-felâh (Haydin felaha / kurtuluşa gelin, haydin felaha / kurtuluşa gelin).
Allâhü ekber, Allâhü ekber (Allah en büyüktür, Allah en büyüktür).
Lâ ilâhe illallâh (Allah’tan başka ilâh yoktur.)”

Sabah Ezanı Nasıl Okunur?

Sabah ezanında “hayye ‘alel-felâh”tan sonra iki defa “Es-salâtü hayrun-minen-nevm (namaz uykudan hayırlıdır)” denir.

Kamet Nasıl Okunur?

“Kamet” de ezan ile aynıdır; sadece “hayye ‘ale’l-felâh” cümlesinden sonra iki kere “Kad kâmeti’s-salâh (namaz başladı)” cümlesi okunur.

İlk Ezan Nasıl Okundu?

Medine’ye hicretten sonra, Mescid-i Nebevî’nin inşası tamamlanıp düzenli bir şekilde cemaatle namaz kılınmaya başlanınca, Peygamberimiz (s.a.s.), vakitlerin girdiğini duyurmak için ne yapılabileceğini sahabe ile istişare etmiş, neticede Hz. Peygamber’e vahiyle, ayrıca sayıları yirmiye kadar ulaşan sahabiye de rüyalarında bugünkü ezanın şekli öğretilmiştir. Ezan, sahabeden Hz. Bilal (r.a.) tarafından sabah namazında, yüksekçe bir evin damında okunarak uygulamaya başlanmıştır.

Ezan, sünnet-i müekked olmakla birlikte, Müslümanlığın şiarı hâline gelmiştir. Ezan aracılığıyla halka hem namaz vaktinin girdiği ilan edilmekte, hem de Allâh’ın büyüklüğü, Peygamberimizin O’nun elçisi ve namazın kurtuluş olduğu ilan edilmektedir.

Ezanın Önemi Nedir?

Ezan, dinimizin en önemli şiarlarından biridir. Ezan, Müslüman’ın kimliğidir. Bir aidiyeti ifade eder. Özgürlük bildirisi olan ezan, mü’minleri Allah’a itaat etmeye, şuura, uyanıklığa, takvaya davet eden bir bildiridir. Gönüller onunla yumuşar, duygu yüklü terennümleriyle gözler dolar, ona alışık kulaklar, onu dinlemekten zevk alır. Ezanın hayatımızdaki kıymetini bilebilmek için kısa bir ayrılık yeter. Ezan seslerinden uzak bir ülkede bir süre yaşayınca ve geri dönünce bunu yaşarız. Hele uzun yıllar ezansız kalmış kulaklar için o, gerçek bir rahmet çağlayanı gibidir.

Ezan, başlı başına bir davettir, irşaddır. Hz. Bilal (r.a.)’den günümüze, insanlığı Allah’a kulluğa çağırmaktadır. Bu çağrı kelimeleri aşan, açıklanamaz, kavranamaz bir davettir.

Ezan, bir tek olan Allah’a, rahmet peygamberi Muhammed (s.a.s.)’e, kötülüklerden ve hayatın monotonluğundan alıkoyan namaza ve bu temel esaslar ekseninde felaha (huzur ve mutluluğa) çağrıdır. Bu itibarla ezanı duyan mü’min, bu kutsal çağrıya kayıtsız kalmaz, büyük bir saygı ve hürmetle ona icabet eder.

EZAN DUASI NASIL OKUNUR? ARAPÇA TÜRKÇE OKUNUŞU VE ANLAMI


Bir kimse ezanı işittiği zaman;Okunuşu: “Allâhümme Rabbe hâzihid-da’vetittâmmeh, ves-salâtil-kâimeh, âti Muhammedenil-vesîlete vel-fadîlete veb’ashü makâmen mahmûdenil-lezî va’adteh.”

Anlamı: “Ey bu eksiksiz davetin ve kılınan namazın sahibi! Muhammed’e vesîle’yi ve fazîleti ver. O’nu, vaat ettiğin Makam-ı Mahmûd üzere dirilt’ derse, ona kıyâmet günü mutlaka şefaatim helâl olur.” (Buhârî, Ezân, 8; Ebû Davud, Salât, 28)

Bu itibarla Müslüman, ezanı duyduğunda müezzine katılmalı, onunla birlikte sözlerini tekrar etmeli, “hayye ‘ales-salah ve hayye ‘alel-felah” cümlelerini duyduğunda ise “lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh (güç ve kuvvet ancak Allah ile vardır)” cümlesini söylemeli, ezan bitince de yukarıdaki dua okunmalıdır.

Ezan okunurken konuşulmaz, müzik çalınmaz, selâm verilmez, hatta Kur’ân bile okunmaz. Çünkü Peygamberimiz, “Ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediğini söyleyin” (Buhârî, Ezan, 7) buyurmuştur.

Ezana saygısızlık edenleri Yüce Allah, Mâide sûresinin ayetinde cahillik etmekle nitelendirmektedir.

Kaynak: Dualar, DİB Yayınları

Daha yeni Daha eski