Gerçek Dost Nasıl Olur?

Gerçek Dost Nasıl Olur?

Birinin gerçek dost olduğunu nasıl anlarız? Gerçek dostun alametleri...

Gerçek dost; seni nefsinin tehlikeli tuzaklarından kurtaran dosttur. Mânevî ve ebedî hayatının selâmetini, maddî ve fânî menfaatlerinden önde tutan kimsedir. Seni doğru yola getirmek için nefsinin hoşlanmadığı sözlerle de olsa îkazda bulunan biri; senin hakîkî dostundur.

Nitekim Hazret-i Ömer radıyallahu anh:

“En çok sevdiğim kimse, bana ayıp ve kusurlarımı haber verendir”
buyurmuştur.

Tabi bu dostâne îkâzın da tenhâda ve lisân-ı münâsiple yapılması îcâb eder ki gönül kırmak yerine gönül ihyâ etmeye vesîle olabilsin.
Daha yeni Daha eski