Kur'an-ı Kerim Okumaya Başlamadan Önce Okunacak Dua! Her Harf İçin Sevap Kazandıran Dua

Kuran Okumaya Başlamadan Önce Okunacak Dua! Her Harf İçin Sevap Kazandıran Dua

Her harfine ayrı ayrı sevapların yazıldığı Kuran-ı Kerim'de bu sevapları ikiye katlamak isterseniz, Kur'an okumaya başlamadan önce okunması tavsiye edilen duayı okuyabilirsiniz.


Sadece yüzüne baktığımızda bile bolca sevaplar kazanabileceğimiz Kuran-ı Kerim'de Allah'ın kelamının geçtiğini düşünerek huşu içerisinde okumak önemlidir. Dolayısıyla bizlerde Kuran-ı Kerimi okurken feyzi arttırmak ve daha çok sevap kazanmak için Kuran okumadan önce bazı hazırlıklar yapmalıyız. Kurana başlama duasını kolaylıkla ezberlediğimiz takdirde her Kuran okuyacağımızın öncesinde bu duayı okuyarak faziletlerinden yararlanabiliriz. Fıkıh kitaplarında 'Kur'an'a başlama duası' olarak geçen bu dua, ezberlenmesi gayet basit kısa dualardan biridir. İbn Ömer (r.a.) rivayetine göre; Efendimiz (SAV) buyurdular ki: “Her kim, Kur’ân’ın üçte birini okursa, muhakkak ona, Peygambere verilen Kur’ân bilgisinin üçte biri verilmiştir. Her kim, Kur’ân’ın yarısını okursa, muhakkak ki Peygam­bere verilen Kur’ân bilgisinin yarısı ona verilmiştir. Her kim, Kur’ân’ın üçte ikisini okursa, muhakkak ki Peygam­bere verilen Kur’ân bilgisinin üçte ikisi kendisine verilmiş­tir. Her kim Kur’ân’ın tamâmını okursa, muhakkak ona, Peygambere verilen Kur’ân bilgisinin tamâmı verilmiş olur ancak ona vahyedilmez.” (Kenzü’i-Ummâi 1/524)
  • Kuran-ı Kerim'i okumaya başlamadan önce Eûzü-Besmele çekmek, bitirdikten sonra Sadakallahul azim 'En doğrusunu Allah bilir' demek güzel davranıştır.
KUR'AN-I KERİM OKUMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE OKUNACAK DUA!

Kur'an-ı Kerim Okumaya Başlamadan Önce Okunacak Dua

KURAN'A BAŞLAMA DUASI! KURANA BAŞLARKEN...

Allâhümme bi’l-hakkı enzeltehû ve bi’l-hakkı nezel. Allâhümme ‘azzim rağbetî fîhi ve’c‘alhu nûran li-basarî ve şifâen li-sadrî. Allâhümme zeyyin bihî lisânî ve cemmil bihî vechî ve kavvi bihî cesedî ve’rzuknî tilâvetehû ‘alâ tâ‘atike ânâe’l-leyli ve etrâfe’n-nehâri va’hşurnî me‘a’n-nebiyyi salla’llâhu ‘aleyhi veselleme ve âlihi’l-ahyâr.

KUR'ANA BAŞLAMA DUASI ANLAMI

Allah'ım! Sen Kur'an-ı hak üzere indirdin. O da böylece hak üzere indi. Allah'ım Kur'an'a karşı ilgimi artır. Onu gözümün nuru, gönlümün şifası, keder ve üzüntümün ilacı kıl. Allah'ım! Dilimi Kur'an ile süsle, yüzümü Kur'an ile güzelleştir. Bedenimi onunla kuvvetlendir. Ruhumu onunla diri tut. Mizanımı onunla ağırlaştır. Gece-gündüz sana itaat için Kur'an okumaya beni muvaffak kıl. Beni, Hz. Peygamber Muhammed (S.A.S) ve O'nun hayırlı ehli beytiyle birlikte hasret.

KURAN-I KERİM OKURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Kuran-ı Kerime hürmet göstermek açısından temiz kıyafetler giymek ve güzel bir abdest almak Kuran okumanın en güzel inceliklerindendir. Güzel kokular sürmek hatta en sevilen buhurları yakmak güzel davranışlardandır. Ancak bunları yapma imkanı yoksa kuran okuyacak kişinin abdestli olması yeterlidir. Ayakta iken ya da oturur iken edepli, ağırbaşlı olmak önemlidir. Kişinin kıbleye dönük vaziyette Kuran'ını okuması daha faziletlidir.
Daha yeni Daha eski