Elifba Tekerlemesi

Elifba Tekerlemesi

Elif değnek gibi.
Be börek gibi; Te de ona benzer, Se de ona benzer.
Cim’in karnı yarık; Ha da ona benzer, Hı da ona benzer.
Dal semer kaşlı; Zel de ona benzer.
Rı ay gibi; Ze de ona benzer.
Sin üç dişli, Şın da ona benzer.
Sad deve dudaklı, Dad da ona benzer.
Tı tavşan kulaklı, Zı da ona benzer.
‘Ayn ağzı açık, Ğayn da ona benzer.
Fe kuzu başlı, Kaf da ona benzer.
Kef eğri büğrü.
Lâm çengel gibi.
Mim topuz gibi.
Nun çanak gibi.
Vav bir gözlü.
He iki gözlü.
Lâmelif-Ye yatar orak gibi.
Daha yeni Daha eski