İslam’da Aldatmanın Hükmü Nedir? İslam’da İnsanları Kandırmanın Hükmü Nedir?

İslam’da Aldatmanın Hükmü Nedir? İslam’da İnsanları Kandırmanın Hükmü Nedir?

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Ey îmân edenler! Karşılıklı rızâya dayanan ticâret olması hâli müstesnâ, mallarınızı, bâtıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda (alıp vererek) yemeyin! Ve nefslerinizi (kendinizi) öldürmeyin! Allâh size karşı pek merhametlidir.” (Nisâ, 29)

Peygamber Efendimiz buyurdu:

"Doğru sözlü, dürüst ve güvenilir tâcir, nebîler, sıddîklar ve şehitlerle beraberdir." (Tirmizî, Büyû, 4)

Resûlullâh buğday satan bir adama rastladı. Satıcıya:

“–Nasıl satıyorsun?” diye sordu.

Adam da kendince anlattı. O esnâda Resûlullâh’a:

“–Elini onun (buğdayın) içine daldır!” diye vahy (işâret) edildi.

Allâh Resûlü de elini daldırdı ve buğdayın ıslak olduğunu gördü. Bunun üzerine:

“–İnsanların görmesi için ıslak olanı üst tarafına koysaydın ya! Aldatan bizden değildir.” (Müslim, Îmân, 164) buyurdu.
Daha yeni Daha eski