Duanızın Kabul Olması İçin 16 Madde Bunları Yapın!

Duanızın Kabul Edilmelisi İçin 16 Madde | Bunları Yapın!
HER İNSAN GİBİ, KABUL OLMASINI BEKLEDİĞİMİZ DUALARIMIZ VARDIR. KABUL OLMADIĞINI DÜŞÜNÜRÜZ AMA ASLINDA ÖYLE DEĞİLDİR. ÖNCELİKLE ŞUNU BİLMELİYİZ Kİ, HER MÜ’MİN’İN DUASI KABUL OLUNUR. FAKAT KİMİNİN Kİ BU DÜNYADA VERİLİR, KİMİNİN Kİ İSE AHİRETTE VERİLİR. 

DUANIZIN KABUL OLMASI İÇİN 16 MADDE 

1- TÖVBE ETMEK

Öncelikle kişi bütün günah ve isyanlarına pişman olmalı, tevbe etmeli ve ölünceye dek bir daha işlememeye niyet etmelidir. Böylece günahlardan temiz olarak dua ederse kabul olur.

2- HAYIR-HASENÂT İŞLEMEK

Duadan evvel sadaka vermeli. Yahut sevaplı bir iş işlemeli. Mesela namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek, kurban kesmek, salavat-ı şerife getirmek, tesbih ve zikir çekmek gibi.

3- İNANMAK

Mevlâ duamı kabul edecek diye inancını kesin kılmalıdır.

4- GÜNAHLARI UNUTMAK


Kendinde olan kusur ve günahları dua vaktinde aklına getirmeyip, sadece “duam kabul olacak” düşüncesini üstün kılmalıdır.

5- ABDESTLİ OLMAK, KIBLEYE YÖNELMEK

Abdestli olup, kıbleye karşı diz üstü oturup, kalp huzuru ile dua etmelidir.

6- HAMD VE SALÂT ETMEK, ÂMİN DEMEK

Duaya başlarken Allah’a Hamd-ü Sena etmeli ve Efendimiz’e Salavat-ı Şerife getirmelidir. Sonra dua etmeli, dua tamam olduğunda ise yine salavat getirip, âmin diyerek duayı bitirmelidir.

7- TEKRAR VE ISRAR ETMEK

Duayı tekrarlamalı, üç kereden az olmamalıdır.

8- DOĞRU ŞEYLER İSTEMEK

Haram ve mekruh şeyler için dua etmemelidir. Yahut olmuş olan şey için dua etmemelidir.

9- ACELE ETMEMEK

Acele edip, çabucak olması kastıyla dua etmemelidir. Sonra, çabucak olmazsa, kabulünden ümidini kesmemeli, kabul oluncaya dek duaya devam etmelidir.

10- EDEBE UYMAK

Dua ettiği zaman dünyalık sözler söylemeyip, namaz kılar gibi sükûnet, huzur ve huşu ile olmalı, sağına ve soluna bakmamalıdır.

11- AĞZINI MANEVİ KİRLERDEN TEMİZLEMEK

Dua eden kişinin ağzı temiz olmalıdır. Yani dua eden ağzın; haram yiyip, içmekten, fuhuştan (küfür etmekten ve sövmekten), malayaniden (boş şeylerden), yalan ve gıybet gibi şeylerden temiz olması şarttır.

Ne acayip şeydir ki; bazı kimselerin, dillerinden türlü küfürler, hezeyanlar, bâtıl şeyler, gıybetle, boş sözler çıkar, sonra bunlardan tevbe etmeden, böyle şeyleri terk etmeksizin, Hazreti Allah Teala ve Tekaddes Celle Celaluhu’nun İsm-i Şeriflerini zikir etmeye cesaret ederler. Acaba hal böyleyken, Hazret-i Kudsiyye’sinden ne yüzle bir şey isterler? Hâlbuki dünyaca muteber bir kimsenin (müdür, yönetici gibi birinin) huzuruna girseler, kendilerini temizleyip, süsleyip, türlü kelamlar ederler ve âdâb-ı erkâna dikkat ederler. Bundan ders çıkarmalıdır.

12- AĞZINI MADDİ KİRLERDEN TEMİZLEMEK


Misvakla ağzının kirini ve pasını temiz eylemelidir. Ve dua edecek mekân dahi temiz olmalıdır. Acaba duhan (sigara) kokusuyla ağızları ve elbiseleri necis gibi fena kokan insanların duası kabul olur mu? Tefekkür eylemelidir. Duhanı (sigarayı) terk etmeli ve tevbe etmelidir.

13- YAVAŞ VE SESSİZ OKUMAK, HÜZÜNLÜ OLMAK

Yavaş yavaş, yalvara yalvara dua etmelidir. Eğer gücü yeterse ağlamalıdır. Mezar çukurunu, karanlığı, ölüm şiddetini, kıyameti ve can acısının şiddetini tefekkür edip ağlamalıdır. Dua ederken de sesini orta halde çıkarmalı; ne çok yüksek sesle ne de çok sessiz dua etmemelidir.

14- DUALARI TAM OKUMAK

Okuyacağı dualar varsa, bunları sonuna dek okuyup duayı eksik yapmamalıdır.

15- DUANIN MANASINI BİLMEK


Okunacak dualar, Hazreti Peygamberimiz’den yahut selef-i sâlihlerden nakledilmeli, yahut manası bilinen lafızlar ile dua edilmelidir.

16- ELLERİ KALDIRMAK VE YÜZÜNE SÜRMEK

Dua okurken ellerini yukarıya kaldırıp, sonunda ellerini yüzüne sürmelidir. Amentü Şerhi adlı eserde bunun öneminden bahsedilmiştir.

SON OLARAK

Dua etmek büyük ibadet ve kulluktur. Bunun için bütün peygamberler ve sâlihler dua ile meşgul olmuşlardır. Çünkü dua, insanın kendi acziyetini bilmesidir. Dua, Hak Teala Hazretleri’nin sonsuz zenginlik sahibi olduğunu, hiçbir şeye muhtaç olmadığını, aksine herşeyin O’na muhtaç olduğunu, her şeye güç yetirdiğini, sonsuz kudret ve kuvvet sahibi olduğunu bilmesidir. Yine dua, Allah’ın, bütün yarattıklarının istek ve ihtiyaçlarını bilip gördüğünü, dualarını işittiğini ve duaları kabul edenin yalnızca O olduğunu bilmesi ve itiraf etmesidir. Bunlar dahi çok büyük nimettir. Bunları iyice belleyip, sonra beyan edilen şartlar ile dua etmelidir.

Daha yeni Daha eski