Cüz Cüz Kur'an-ı Tanıyalım: 10. Cüz Özeti

Cüz Cüz Kur'an-ı Tanıyalım: 10. Cüz Özeti

Kur'an-ı Tanıyalım (10. Cüz Özeti)

Onuncu Cüz


1. Onuncu cüz Enfal Suresi 41 ile başlar ve 75 ayetle sure bittikten sonra Tevbe suresi başlar. Tevbe 93. ayetle de cüz biter.

2. Enfal Suresi Bedir savaşıyla devam eder ve arada tüm müminlere uyarı ve nasihatlerde bulunur.

3. Enfal 60’da düşmanlara karşı hazırlık içinde bulunma emredilmektedir.

4. 65-65 ayetlerde ise az inanan ve sabırlı müminlerin kalabalık bir düşman ordusunu alt edeceği müjdesi verilir.

5. 67. ayette Bedir savası esirlerinin durumuna ilişkin bir uyarı verilmiştir.

6. 71-75 ayetler arasında ise Muhacir ve Ensar dayanışmasına dikkat çekilmiş, müminlerle birlikte hareket edenlerin onlardan olduğu var sayılmıştır. Sure bu şekilde biter.

Tevbe Suresi

7. Tevbe adıyla bilindiği üzere Allaha yapılan yöneliş demektir. Kişinin yaptığı yanlıştan vaz geçmesi, dönmesi demektir. Sure içerisinde bir kaç tane tevbe geçmektedir. Esas tevbe ismi ise Tebuk seferine katılmayan Ka’b b. Malik ve diğer iki ikişinin tövbesi üzerine nazil olan ayetler münasebetiyledir.

8. İlk 24 ayet tamamen Mekke fethinden sonra cereyan eden hadiseler üzerine nazil olmuştur. Mekkelilere dört ay sure tanınmış, iman edenler kalmış,etmeyenler ise çekip gitmiştir.

9. 11. ayette tevbe eden müşriklerin müslümanlar için din kardeşi oldukları ferman edilmiştir.

10. 25-27 ayetlerde Huneyn gazvesine değinilmiştir.

11. 28. ayette Mekke fethinden sonra harem bölgesine Müşriklerin girmesi kesinlikle yasaklanmıştır.

12. 30-35 ayetler arasında Hıristiyanların yanlış inançlarına değinilmiş, özellikle din adamlarının halktan topladıkları ve biriktirdikleri paralar üzerinde durulmuştur.

13.40. ayette Sevr mağarasında peygamber efendimizle birlikte kalan hazreti Ebubekire değinilir.

14. 42. ayetten sonra cüzün son ayeti 93’e kadar neredeyse tüm ayetler Tebuk gazvesinden bahseder. Ayetlerin çoğunluğu da münafıkların savaşa gelmemek için bahane üretmelerinden bahseder. Arada infakın öneminden, peygambere itaatten ve müminlerle birlikte olmaktan bahsedilir.

15. 60. ayet zekatın kimlere verileceğini tek tek sayar.

16. 84. ayette Medine’nin en büyük münafığı İbni selülün ölümü neticesinde peygamber efendimiz onun namazını kılmak istemiş Allah teala da bunu şiddetle ret etmiştir.
Daha yeni Daha eski